​​​​​​​​​​​​​Maxalt og Maxalt Rapitab inneholder virkesto​​​​ffet rizatriptan og er legemidler til akuttbehandling av hodepinefasen av migreneanfall, med eller uten aura, hos voksne.

Leveringssituasjon

Det er mangel på følgende Maxalt tabletter og Maxalt Rapitab smeltetabletter​ :

 • Maxalt 5 mg tabletter, 6 stk.
 • Maxalt 10 mg tabletter, 6 stk.
 • Maxalt Rapitab 10 mg smeltetabletter, 3 stk.
 • Maxalt Rapitab 10 mg smeltetabletter, 18 stk.

Alle styrkene skal være tilgjengelige igjen fra 21.07.2023.

Mangelen på Maxalt tabletter og Maxalt Rapitab smeltetabletter​ skyldes blant annet produksjonsproblemer, kapasitetsutfordringer og forsinket frigivelse.​

​​​​​​Legemidler som ka​n brukes i ​​stedet

Legemiddelverket tillater apotek å levere ut utenlandske pakninger tilsvarende:

 • Maxalt 10 mg tabletter 3 stk, 6 stk, 12 stk og 18 stk​, og 
 • Maxalt Rapitab 10 mg smeltetabletter 3 stk, 6 stk, 12 stk og 18 stk. 

Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtakene er gyldige til 15.06.2023.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten at det er søkt om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til ​​leger

 • Pasienter som bruker Maxalt tabletter eller Maxalt Rapitab smeltetabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med rizatriptan på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

​​Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Maxalt tabletter eller Maxalt Rapitab smeltetabletter.
 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Maxalt eller Maxalt Rapitab ved utlevering av utenlandsk pakning. ​​
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med rizatriptan . Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til p​asienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. 
 • På grunn av mangel på Maxalt tabletter og Maxalt Rapitab smeltetabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med rizatriptan​ tabletter eller smeltetabletter​ dersom de kan skaffes. 
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

​Refu​sjon

Legemiddelverket tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Maxalt tabletter og Maxalt Rapitab smeltetabletter som inneholder rizatriptan  kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a eller §3 i FarmaPro.

 • Refusjonskode: 
  • ICPC: N89
  • ​ICD: G43​
 • TK.nummer: 0366.
 • Vedtaksdato: 03.02.2023.

​Legemiddelverkets tillatelser er gyldige til 15.06.2023.​​

Oppdatert: 02.06.2023

Publisert: 06.02.2023

​Fant du det du lette etter?