​​​Metacam vet 0,5 mg/ml mikstur og Metacam vet 1,5 mg/ml mikstur er smertestillende og inflammasjonsdempende preparater (NSAIDs) som inneholder virkestoffet meloksikam. Preparater med styrke 0,5 mg/ml er godkjent til bruk på katt og marsvin. Preparater med styrke 1,5 mg/ml er godkjent til bruk på hund.  

Leveringssituasjon

Det oppleves leveringsvansker på legemidler som inneholder meloksikam til hund og katt, uavhengig av produsent. 

Det kan også oppleves ustabile leveranser av andre meloksikamformuleringer til andre dyrearter.

Metacam mikstur til hund, katt og marsvin har følgende forventede leveringsdatoer:

 • Metacam vet 0,5 mg/ml mikstur, 3 ml forventes tilgjengelig fra 16.06.2021.
 • Metacam vet 0,5 mg/ml mikstur, 15 ml forventes tilgjengelig fra 25.05.2021.
 • Metacam vet 0,5 mg/ml mikstur, 30 ml forventes tilgjengelig fra 05.10.2021.
 • Metacam vet 1,5 mg/ml mikstur, 10 ml forventes tilgjengelig fra 01.04.2021.
 • Metacam vet 1,5 mg/ml mikstur, 32 ml forventes tilgjengelig fra 30.03.2021.
 • Metacm vet 1,5 mg/ml mikstur, 100 ml forventes tilgjengelig fra 26.07.2021.
 • Metacam vet 1,5 mg/ml mikstur, 180 ml forventes tilgjengelig fra 07.12.2021.

Videre leveranser av Metacam mikstur til hund, katt og marsvin kan forventes med ujevne mellomrom og i mindre mengder på grunn av omprioriteringer i produksjonslinjen.

Det er usikkert hvor lenge situasjonen vil vare.

 

Legemidler som kan brukes i stedet

Det er ikke mulig for legemiddelgrossistene å skaffe utenlandske pakninger tilsvarende Metacam vet mikstur 0,5 mg/ml og 1,5 mg/ml i løpet av de nevnte mangelperiodene.

Legemiddelverket anbefaler derfor veterinærer å forskrive et NSAID med et annet virkestoff til nye pasienter. Veterinærer bør også vurdere å bytte behandling for pasienter som allerede bruker Metacam vet mikstur dersom det lar seg gjøre.

Råd til veterinærer

  • Eiere av dyr som bruker Metacam vet mikstur 0,5 mg/ml eller 1,5 mg/ml bør få informasjon dersom behandlingen byttes.
  • Tilsvarende legemiddel/utenlandske pakninger vil ikke nødvendigvis være tilgjengelig på alle apotek.
  • Apotek eller dyreeier tar kontakt dersom det ikke er mulig å skaffe det forskrevne legemidlet eller et tilsvarende legemiddel.

Råd til apotek

  • Pass på at dyreeiere får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen av dyret ikke avbrytes.
  • Kontakt veterinæren dersom forskrevet legemiddel ikke kan skaffes, slik at dyret kan få annen behandling.

Råd til dyreeiere

  • Følg rådene fra veterinær og apotek. Ta kontakt med veterinæren hvis du er i tvil om hvordan de utleverte medisinene skal brukes.  
  • Apotekene kan i noen tilfeller tilby deg et annet legemiddel med tilnærmet samme innhold og virkning. 
  • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel, må du eller apoteket kontakte veterinæren for å få råd eller ny resept.

Oppdatert: 01.11.2021

Publisert: 17.11.2020

​Fant du det du lette etter?