​Metacam vet 0,5 mg/ml suspensjon er et smertestillende og inflamasjonsdempende preparat (NSAID) som inneholder virkestoffet meloksikam. Preparatet er godkjent til bruk på katt og marsvin.

Leveringssituasjon

Det oppleves leveringsvansker på legemidler som inneholder meloksikam til hund og katt, uavhengig av produsent. Det kan også oppleves ustabile leveranser av andre meloksikamformuleringer til andre dyrearter.

Nye forsyninger av Metacam vet mikstur og tyggetabletter til hund og katt kan forventes med ujevne mellomrom og i mindre mengder på grunn av omprioriteringer i produksjonslinjen.

Det er usikkert hvor lenge situasjonen vil vare.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater at apotek leverer ut utenlanske pakninger fra EU/EØS-land i 2020 og fra 01.01.2021 fra EU/EØS-land + UK, tilsvarende til Metacam 0,5 mg/ml suspensjon 30 ml. Forsyningen av utenlandske pakninger kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 01.02.2021.

Apoteket kan levere utenlandske pakninger uten søknad om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder kun for utlevering til bruk på dyr.

Legemiddelverket gir tillatelse til bruk av utenlandske pakninger, men har ikke innflytelse på forsyningen av disse pakningene.

Råd til veterinærer

  • Eiere av dyr som bruker Metacam 0,5 mg/ml suspensjon bør få informasjon om at de kan få utlevert et annet legemiddel med meloksikam på apoteket.
  • Tilsvarende legemiddel/utenlandske pakninger vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
  • Apotek eller dyreeier tar kontakt dersom det ikke er mulig å skaffe det forskrevne legemidlet eller et tilsvarende legemiddel.

Råd til apotek

  • Pass på at dyreeiere får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen av dyret ikke avbrytes.
  • Vær nøye med å informere dyreeiere om hvorfor de får utenlandsk pakning med Metacam 0,5 mg/ml suspensjon.
  • Gi dyreeiere en kopi av norsk pakningsvedlegg av Metacam 0,5 mg/ml ved utlevering av utenlandsk pakning.
  • Kontakt veterinæren dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at dyret kan få annen behandling.

Råd til dyreeiere

  • Følg rådene fra veterinær og apotek. Ta kontakt med veterinæren hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. 
  • På grunn av mangel på Metacam 0,5 mg/ml suspensjon kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med meloksikam mikstur dersom de kan skaffes. 
  • Apotekene kan i noen tilfeller tilby deg et annet legemiddel med tilnærmet samme innhold og virkning. 
  • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel, må du eller apoteket kontakte veterinæren for å få råd eller ny resept.

Publisert: 17.11.2020

​Fant du det du lette etter?