​Leveringssituasjon

Det oppleves leveringsvansker på legemidler som inneholder meloksikam til hund og katt, uavhengig av produsent.

Det kan også oppleves ustabile leveranser av andre meloksikamformuleringer til andre dyrearter.

Nye forsyninger av Metacam vet mikstur og tyggetabletter til hund og katt kan forventes med ujevne mellomrom og i mindre mengder på grunn av omprioriteringer i produksjonslinjen.

Det er usikkert hvor lenge situasjonen vil vare.

Legemidler som kan brukes i stedet

Metacam vet er et smertestillende og inflammasjonsdempende preparat (NSAID) som inneholder virkestoffet meloksikam. Det finnes flere preparater med samme virkestoff, samt NSAID's med andre virkestoff, som er markedsført i Norge.

Råd til veterinærer

  • Veterinærer bør forskrive et preparat med et annet virkestoff enn meloksikam til nye pasienter, og eventuelt bytte behandling for eksisterende pasienter dersom det lar seg gjøre.

Råd til apotek

  • Apoteket kan utlevere preparater som inneholder meloksikam i annen formulering og/eller styrke dersom veterinæren har forskrevet et meloksikamholdig preparat til hund. Det forutsetter at erstatningspreparatet er beregnet til utlevering til dyreeier, og at dosering kan tilpasses den aktuelle hunden.
  • Apoteket må informere dyreeier nøye om tilpassing av dosen ved utlevering av meloksikampreparater med annen formulering og/eller styrke.
  • Apoteket bør varsle forskrivende veterinær slik at veterinæren om nødvendig kan informere dyreeieren om riktig bruk og dosering av preparatet.
  • Apoteket må kontakte forskrivende veterinær før bytte til og utlevering av et annet meloksikamholdig preparat til katt. Forskrivende veterinær må godkjenne at et eventuelt bytte fra et meloksikamholdig preparat til et annet passer for den enkelte katt.
  • Apoteket må kontakte veterinær dersom meloksikamholdig preparat ikke kan skaffes, slik at dyret kan få annen behandling.

Publisert: 02.10.2020

​Fant du det du lette etter?