​Leveringssituasjon

Det oppleves leveringsvansker på legemidler som inneholder meloksikam til hund og katt, uavhengig av produsent.

Det kan også oppleves ustabile leveranser av andre meloksikamformuleringer til andre dyrearter.

Nye forsyninger av Metacam vet mikstur og tyggetabletter til hund og katt kan forventes med ujevne mellomrom og i mindre mengder på grunn av omprioriteringer i produksjonslinjen.

Det er usikkert hvor lenge situasjonen vil vare.

Legemidler som kan brukes i stedet

Metacam vet er et smertestillende og inflammasjonsdempende preparat (NSAID) som inneholder virkestoffet meloksikam. Det finnes flere preparater med samme virkestoff, samt NSAID's med andre virkestoff, som er markedsført i Norge.

Legemiddelverket tillater at apotek leverer ut pakninger fra EU/EØS-land i 2020 og fra EU/EØS-land + UK i 2021, tilsvarende til Metacam vet 2,5 mg tyggetabletter 84 stk. Forsyningen av utenlandske pakninger kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 01.03.2021.

Apoteket kan levere utenlandske pakninger uten søknad om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder kun for utlevering til bruk på hund.

Legemiddelverket gir tillatelse til bruk av utenlandske pakninger, men har ikke innflytelse på forsyningen av disse pakningene.

Råd til veterinærer

 • Eiere av dyr som bruker Metacam vet 2,5 mg tyggetabletter bør få informasjon om at de kan få utlevert et annet legemiddel med meloksikam på apoteket.

 • Tilsvarende legemiddel/utenlandske pakninger vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.

 • Apotek eller dyreeier tar kontakt dersom det ikke er mulig å skaffe det forskrevne legemidlet eller et tilsvarende legemiddel.

Råd til apotek

 • Pass på at dyreeiere får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen av dyret ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere dyreeiere om hvorfor de får utenlandsk pakning med Metacam vet 2,5 mg tyggetabletter.
 • Gi dyreeiere en kopi av norsk pakningsvedleggegg av Metacam tyggetabletter ved utlevering av utenladsk pakning.
 • Kontakt veterinæren dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at dyret kan få annen behandling.

Råd til dyreeiere

 • Følg rådene fra veterinær og apotek. Ta kontakt med veterinæren hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. 
 • På grunn av mangel på Metacam vet 2,5 mg tyggetabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med meloksikam tyggetabletter dersom de kan skaffes. 
 • Apotekene kan i noen tilfeller tilby deg et annet legemiddel med tilnærmet samme innhold og virkning. 
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel, må du eller apoteket kontakte veterinæren for å få råd eller ny resept.

Oppdatert: 20.11.2020

Publisert: 02.10.2020

​Fant du det du lette etter?