​​​​​Naproxen-E inneholder virkestoffet naproksen og er et betennelsesdempende legemiddel.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater apotek å utlevere utenlandske pakninger tilsvarende Naproxen-E enterotabletter, 100 stk. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 01.11.2021.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Naproxen-E enterotabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med naproksen på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Naproxen-E enterotabletter.
 • Gi pasienten en kopi av norsk pakningsvedlegg av Naproxen-E ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med naproksen. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. 
 • På grunn av mangel på Naproxen-E enterotabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med naproksen enterotabletter dersom de kan skaffes. 
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

Legemiddelverket tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Naproxen-E som inneholder naproksen kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a i FarmaPro.
Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering: 

 • Refusjonskode:
  • ICPC: -71, -81, -90, L88, L89, L90, L91, L99, T92, T99
  • ICD: -71, -81, -90, M05, M06,M07, M08, M10, M11, M13.0, M15, M16, M17, M30, M31, M32, M33, M34, M35, M45, M46.1, M46.8, M86.3, M94.1 
 • TK.nummer: 0366.
 • Vedtaksdato: 23.02.2021

Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 01.11.2021.

Oppdatert: 24.09.2021

Publisert: 23.02.2021

​Fant du det du lette etter?