​​​​​​Natpar inneholder paratyroideahormon og er et legemiddel mot hypoparatyreoidisme. 

Råd til leger 

  • Lege anbefales å ikke starte opp behandling med noen av styrkene av Natpar for nye pasienter inntil leveringsproblemene er løst. 
  • Når 100 mikrogram/dose blir utilgjengelig kan lege vurdere alternative doseringsregimer for pasienter som allerede bruker  Natpar i styrken 100 mikrogram. 
  • Apotek eller pasient tar kontakt når Natpar 100 mikrogram/dose ikke lenger er tilgjengelig og det er nødvendig å justere dosering. 
​Det er sendt ut et "Kjære helsepersonell-brev"​ som orienterer om mangelsituasjonen og som skisserer alternative doseringsregimer. 

Råd til apotek

  • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
  • Kontakt lege når Natpar 100 mikrogram/dose ikke lenger kan skaffes, slik at legen kan vurdere annen behandling.
  • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får andre styrker Natpar enn tidligere utlevert. 

Råd til pasienter

  • Dersom apoteket ikke kan tilby deg det legemiddelet legen har forskrevet må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.
  • Som følge av mangel på Natpar 100 mikrogram/dose kan du få utlevert en annen styrke. 
  • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.  ​

Publisert: 30.06.2022

​Fant du det du lette etter?