Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater Amdipharm å selge danske pakninger tilsvarende Neo-Mercazole tabletter 100 stk. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 15.09.2021.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Neo-Mercazole tabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med karbimazol på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff. 

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Neo-Mercazole tabletter.
 • Gi pasienten en kopi av norsk pakningsvedlegg av Neo-Mercazole ved utlevering av utenlandsk pakning. Hyperkobling legges til via «Sett inn» - «Hyperkobling».
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med karbimazol. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. 
 • På grunn av mangel på Neo-Mercazole tabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med karbimazol tabletter dersom de kan skaffes. 
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

Legemiddelverket tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Neo-Mercazole tabletter som inneholder karbimazol kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode: 
  • ICPC: T85
  • ICD: E05
 • TK.nummer: 0366.
 • Vedtaksdato: 30.06.2021.

Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 15.09.2021.

Publisert: 30.06.2021

​Fant du det du lette etter?