Neurontin inneholder virkestoffet gabapentin som brukes til å behandle epilepsi og perifer nevropatisk smerte.

Legemidler som kan brukes i stedet

Ved mangel på Neurontin filmdrasjerte tabletter kan det alternativt brukes Neurontin kapsler. Ved bruk hos pasienter med epilepsi bør man imidlertid være oppmerksom på muligheten for dårligere epilepsikontroll etter bytte. Kapsler kan heller ikke deles på samme måte som tabletter. Man bør også være oppmerksom på muligheten for forskjell i det gastrointestinale opptaket ved bruk av kapsler. Det er ikke anbefalt å gjøre konsentrasjonsmålinger av gabapentin da verdiene kan gi store svingninger.

Råd til leger

  • Følg rådene fra Legemiddelverket under avsnittet: «legemidler som kan brukes i stedet».
  • Pasienter som bruker Neurontin bør få informasjon om at de kan få resept på en annen legemiddelformulering i en annen styrke.
  • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke en annen legemiddelformulering i en annen styrke.

Råd til apotek

  • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
  • Kontakt lege dersom Neurontin tabletter ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.
  • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får en annen behandling/legemiddelformulering.

Råd til pasienter

  • Dersom apoteket ikke kan tilby deg Neurontin tabletter må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.
  • Etter avtale med lege kan apotekene tilby deg en annen legemiddelformulering med en annen styrke.
  • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.

Publisert: 23.02.2021

​Fant du det du lette etter?