​Nevanac øyedråper inneholder virkestoffet nepafenak og er et legemiddel som brukes som forebygging og behandling av postoperativ smerte og betennelse assosiert med kataraktkirurgi samt som reduksjon av risikoen for postoperativ makulaødem relatert til kataraktkirurgi hos pasienter med diabetes. 

​Leveringssituasjon

Ny forsyning av Nevanac 1 mg/ml øyedråper er forventet tilgjengelig fra 16.12.​2022.

Nevanac 3 mg/ml øyedråper var tilbake på lager 23.09.2022 og mangelen er dermed over. ​

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater apotek å levere ut alternative pakninger tilsvarende Nevanac 1 mg/m øyedråper, 1x5 ml og Nevanac 3 mg/ml øyedråper, 1x3 ml. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket for Nevanac 1 mg/ml er forlenget og nå gyldig til 01.02.2023.

Vedtaket for Nevanac 3 mg/ml er gyldig til 01.11.2022.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Nevanac øyedråper bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med nepafenak på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Nevanac øyedråper.
 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Nevanac 1 mg/ml øyedråper eller Nevanac 3 mg/ml øyedråper ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med nepafenak. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. 
 • På grunn av mangel på Nevanac øyedråper kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med nepafenak øyedråper dersom de kan skaffes. 
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Oppdatert: 16.10.2022

Publisert: 06.07.2022

​Fant du det du lette etter?