​​​​​​​Nurofen inneholder virkestoffet ibuprofen og er et legemiddel for kortvarig symptomatisk behandling av milde til moderate smerter og kortvarig symptomatisk behandling av feber.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater apotek å levere ut utenlandske pakninger tilsvarende Nurofen mikstur 100 ml. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 01.12.2021.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

I tillegg er Ibux mikstur 20 mg/ml 100 ml tilgjengelig på apoteket.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Nurofen mikstur bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med ibuprofen på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Nurofen mikstur.
 • Gi pasienten en kopi av norsk pakningsvedlegg av Nurofen​ ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med ibuprofen. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

​​Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. 
 • På grunn av mangel på Nurofen mikstur kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med ibuprofen mikstur dersom de kan skaffes. 
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

​​​Refusjon

Legemiddelverket tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Nurofen mikstur som inneholder ibuprofen kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode: 
  • ICPC: -71, -81, -90, L88.
  • ​ICD: -71, -81, -90, M08.
 • TK.nummer: 0366.
 • Vedtaksdato: 31.08.2021.

​Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 01.12.2021.​​​​

Publisert: 31.08.2021

​Fant du det du lette etter?