Mangel på Octostim nesespray skyldes at legemidlet er tilbakekalt fra grossist, apotek og sykehusposter etter funn av benzalkoniumklorid og virkestoffet desmopressin i høyere mengder enn det skal være. 

Dette har ikke medført noen vesentlig fare for pasientene som har brukt produktene.
 
Octostim inneholder virkestoffet desmopressin og er et antidiuretikum og koagulasjonsfaktor VIII frigjører.  
Octostim brukes i terapeutisk behandling for kontroll av blødning samt blødningsprofylakse hos pasienter med mild hemofili A og mild von Willebrands sykdom som reagerer positivt på en testdose. Octostim brukes også til reduksjon eller normalisering av en forlenget blødningstid ved trombocyttdysfunksjon hos pasienter som reagerer positivt på en testdose.
 
Pasienter som bruker Octostim nesespray må derfor bytte til andre legemidler med desmopressin.
Det er viktig at ingen pasienter får opphold i behandlingen. Innstilling av ny behandling må skje hos lege.
 

Følgende desmopressin-holdige legemidler er tilgjengelig:

 • Minirin 2,5 mikrogram/dose nesespray
 • Minirin 60 mikrogram smeltetabletter
 • Minirin 120 mikrogram smeltetabletter
 • Minirin 240 mikrogram smeltetabletter
 • Octostim 15 mikrogram/ml injeksjonsvæske

Råd til leger

 •  Legen må vurdere om pasienten skal bytte til andre legemidler med virkestoffet desmopressin.
 • Det er viktig at ingen pasienter får opphold i behandlingen.
 • Tilpass behandlingen med de styrker og legemiddelformer av desmopressin som finnes på markedet. 

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Pasienten må henvises til lege for annen behandling dersom Octostim nesespray ikke er tilgjengelig.

Råd til pasienter

 • Det har ikke medført noen vesentlig fare for pasientene som har brukt produktene som har blitt tilbakekalt.
 • Ta kontakt med lege dersom du merker endret virkning av medisinen din slik at legen kan vurdere om du skal få en annen medisin med desmopressin.
 • Det er viktig at du ikke avbryter behandlingen uten å ha snakket med legen. Hvis behandlingen avbrytes kan din helsetilstand bli forverret.
 • Dersom du bruker Octostim nesespray må du kontakte lege for å bytte til andre legemidler med desmopressin.
 • Tilpasning til andre legemidler med desmopressin kan gjøres hos fastlegen eller hos spesialist og sykehus.

Publisert: 06.04.2021

​Fant du det du lette etter?