​​​​​​​​​Ovivac P vet. er en klostridie- og pasteurellavaksine og gir immunisering av sau og lam mot «pulpy kidney», bråsott, malignt ødem, tetanus og pasteurellose. Preparatet er godkjent til bruk på sau.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater at apotek leverer ut utenlandske pakninger fra EU/EØS tilsvarende til Ovivac P vet. injeksjonsvæske, 100 ml. Forsyningen av utenlandske pakninger kan være begrenset. Vedtaket er gyldig til 15.11​.2022.

Apoteket kan levere utenlandske pakninger uten søknad om godkjenningsfritak.
Tillatelsen gjelder kun for utlevering til bruk på dyr.

Legemiddelverket gir tillatelse til bruk av utenlandske pakninger, men har ikke innflytelse på forsyningen av disse pakningene.

Råd til veterinærer

  • Tilsvarende legemiddel/utenlandske pakninger vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
  • Apotek tar kontakt dersom det ikke er mulig å skaffe det forskrevne legemidlet eller et tilsvarende legemiddel.

Råd til apotek

  • Vær nøye med å informere veterinærer om hvorfor de får utenlandsk pakning med Ovivac P vet. injeksjonsvæske.
  • Gi veterinærer en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Ovivac P vet. ved utlevering av utenlandsk pakning.
  • Kontakt veterinæren dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at dyrene kan få annen behandling.

Oppdatert: 12.08.2022

Publisert: 20.05.2022

​Fant du det du lette etter?