​Qlaira inneholder virkestoffene østradiol og dienogest og er et prevensjonsmiddel.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater apotek å levere ut utenlandske pakninger tilsvarende Qlaira tabletter 3x28 stk. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 01.09.2022.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Qlaira tabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med samme kombinasjon av østradiol og dienogest på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Qlaira tabletter.
 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Qlaira ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med østradiol og dienogest. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. 
 • På grunn av mangel på Qlaira tabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med tabletter med samme kombinasjon av østradiol og dienogest dersom de kan skaffes. 
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Støtte til prevensjon for brukere mellom 16 og 22 år

Helsedirektoratet tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Qlaira tabletter som inneholder samme kombinasjon av østradiol og dienogest kan utleveres på bidragsordningen ved legemiddelmangel. Det er foreløpig ikke teknisk mulig å registrere utenlandske pakninger på bidragsordningen i FarmaPro. Kunden må derfor betale full pris på apoteket, og sende kvitteringen og søknad om bidrag til Helfo. Se informasjon og søknadsskjema.


Helsedirektoratets tillatelse er gyldig til 01.09.2022.

Oppdatert: 14.06.2022

Publisert: 25.11.2020

​Fant du det du lette etter?