​​​​​​​​​Rimstar inneholder virkestoffene rifampicin, isoniazid, pyrazinamid og etambutolhydroklorid og er et legemiddel til behandling av tuberkulose.

Legemidler som kan bru​​kes i stedet

Legemiddelverket tillater apotek å levere ut utenlandske pakninger tilsvarende Rimstar tabletter, 60 stk. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 15.03.2023.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leg​​er

 • Pasienter som bruker Rimstar tabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med virkestoffene rifampicin, isoniazid, pyrazinamid og etambutolhydroklorid  på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • ​Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Rimstar tabletter.
 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Rimstar ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. 
 • På grunn av mangel på Rimstar tabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger dersom de kan skaffes. 
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

   ​

Oppdatert: 14.12.2022

Publisert: 09.09.2021

​Fant du det du lette etter?