​​​​​​​​RoActemra inneholder virkestoffet tocilizumab og er et legemiddel indisert til

 • Revmatoid artritt
 • Kjempecelle arteritt
 • Polyartikulær juvenile idiopatisk artritt
 • Systemisk juvenil idiopatisk artritt
 • CAR-T-celleindusert cytokinfrigjøringssyndrom

Leveringssituasjon RoActemra

Det er fortsatt leveringsutfordringer knyttet til global økning i etterspørselen på RoActemra 162 mg injeksjonsvæske.

​Det er i tillegg innført rasjonering av RoActemra 162 mg injeksjonsvæske. 

​Råd til rekvirent/sykehus/klinikk

 • Stopp i behandling med RoActemra som følge av mangelsituasjon kan føre til økt sykdomsaktivitet/forverrede symptomer.
 • Pasientens sykdomstilstand, behandlingsregime og mulig risiko for økning i symptomer bør derfor revurderes.
 • Alternativ behandling for RA, polyartikulær juvenile idiopatisk artritt, og systemisk juvenil idiopatisk artritt

      - Dersom det er tomt for SC, start IV tocilizumab ~2 uker etter siste injeksjon med SC                tocilizumab, og reintroduser SC tocilizumab når produktet er tilgjengelig (den neste SC-          dosen kan gis ved den planlagte IV-dosen).

      - Dersom det er tomt for IV, start tocilizumab SC ved neste planlagte IV dose, og                        reintroduser IV tocilizumab når produktet er tilgjengelig  ~2 uker etter siste SC-dose. 

      - Dersom SC eller IV tocilizumab ikke kan skaffes: vurder å legge til/øke dosen av orale              DMARDs og/eller glukokortikoider.

 • Alternativ behandling for GCA (kjempecellearteritt)

      - Ettersom IV tocilizumab ikke er godkjent for GCA, og SC ikke er tilgjengelig, kan                        alternativ behandling være å reinnsette eller øke dosen av andre behandlinger (f.eks.              kortikosteroider). 

 • Alternativ behandling for CAR-T-celleindusert cytokinfrigjøringssyndrom

      - Ettersom kun IV tocilizumab er godkjent for CRS, vennligst følg                                                    behandlingsveiledningen for CRS for andre mulige alternativer hvis IV ikke er                            tilgjengelig.​

 • ​ Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.
 • I noen tilfeller kan pasienter måtte oppsøke sykehuset/klinikken for administrasjon av alternativ behandling.
 • For mer informasjon se  «Kjære helsepersonellbrev»​​​.

 

 

​ 

Oppdatert: 07.02.2022

Publisert: 09.09.2021

​Fant du det du lette etter?