​​​​​​​​​​​Sabrilex inneholder virkestoffet vigabatrin og er et legemiddel mot epilepsi.

Legemidler som kan brukes i stedet 

Legemiddelverket tillater Sanofi-Aventis å selge spanske pakninger tilsvarende Sabrilex granulat til mikstur, 50 stk (dosepose). Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 15.01.2023.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Det finnes i tillegg alternativer til Sabrilex mikstur tilgjengelig, men med ulik styrke og formulering. Ved slike tilfeller må pasienter som har resept på Sabrilex mikstur ta kontakt legen for å få ny resept med dosering tilpasset tilgjengelig, alternativt et uregistrert preparat via ordningen med godkjenningsfritak. 

Vær oppmerksom på at Sabrilex har begrenset bytte. 

Se «Råd til leger» for mer informasjon.​

Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn har gitt råd om ​alternativ til Sabrilex mikstur til barn​.​

Råd til leger 

Spanske pakninger fra Sanofi-Aventis skal være tilsvarende Sabrilex granulat til mikstur og pasient/apotek trenger ikke å ta kontakt med legen for å foreta bytte på apoteket. 

Siden Sabrilex har begrenset bytte, må legen godkjenne eventuelt bytte til andre produkter med vigabatrin. 

 • ​Vurder bruk av ikke-markedsførte legemidler med vigabatrin i miksturform (må forskrives via ordningen med godkjenningsfritak).
 • Vurder bruk av vigabatrin i tablettform.
 • Vurder eventuelt annen behandling dersom dette er mulig.​

Råd til apotek

 • ​​Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Sabrilex granulat til mikstur.
 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Sabrilex​ ved utlevering av utenlandsk pakning. 
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med vigabatrin. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.​

Råd til pasienter

 • ​Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.  
 • På grunn av mangel på Sabrilex granulat til mikstur kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med vigabatrin granulat til mikstur dersom de kan skaffes. 
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.​
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg Sabrilex miksturen du vanligvis bruker eller tilsvarende, må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

Legemiddelverket tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Sabrilex granulat til mikstur som inneholder vigabatrin kan utleveres på blå resept. Ikke-markedsførte legemidler med vigabatrin i miksturform og apotekfremstilt vigabatrin mikstur (på godkjenningsfritak) kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere alternativt preparat på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a eller §3 i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • ​Refusjonskode:
  • ​ICPC: N88
  • ICD: G40
 • ​TK.nummer: 0366.
 • Vedtaksdato: 28.07.2022

Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 15.01.2023.

Tilleggsinformasjon

Helfo tillater at ikke-markedsførte legemidler med vigabatrin i miksturform og apotekfremstilt vigabatrin mikstur kan utleveres på blå resept når pasienten fremviser et gyldig vedtak fra Helfo om individuell stønad for Sabrilex mikstur. Følg opplysningene i vedtak fra Helfo ved registrering.​

Oppdatert: 19.09.2022

Publisert: 28.07.2022

​Fant du det du lette etter?