​​​​​​​​​Sabrilex inneholder virkestoffet vigabatrin og er et legemiddel mot epilepsi.

Legemidler som kan brukes i stedet 

Det finnes alternativer til Sabrilex mikstur tilgjengelig, men med ulik styrke og formulering. Pasienter som har resept på Sabrilex mikstur må kontakte legen for å få ny resept med dosering tilpasset tilgjengelig, alternativt et uregistrert preparat via ordningen med godkjenningsfritak. 

Vær oppmerksom på at Sabrilex har begrenset bytte. 

Se «Råd til leger» for mer informasjon.

Råd til leger 

Siden Sabrilex har begrenset bytte, må legen godkjenne eventuelt bytte til andre produkter med vigabatrin. 

 • ​Vurder bruk av ikke-markedsførte legemidler med vigabatrin i miksturform (må forskrives via ordningen med godkjenningsfritak).
 • Vurder bruk av vigabatrin i tablettform.
 • Vurder eventuelt annen behandling dersom dette er mulig.​

Råd til apotek

 • ​Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Bytte til annen behandling kan bare skje i samråd med legen. 

Råd til pasienter

 • ​Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.  
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg Sabrilex miksturen du vanligvis bruker, må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

Legemiddelverket tillater at ikke-markedsførte legemidler med vigabatrin i miksturform og apotekfremstilt vigabatrin mikstur (på godkjenningsfritak) kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere alternativt preparat på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a eller §3 i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • ​Refusjonskode:
  • ​ICPC: N88
  • ICD: G40
 • ​TK.nummer: 0366.
 • Vedtaksdato: 28.07.2022

Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 01.04.2023.

Tilleggsinformasjon

Helfo tillater at ikke-markedsførte legemidler med vigabatrin i miksturform og apotekfremstilt vigabatrin mikstur kan utleveres på blå resept når pasienten fremviser et gyldig vedtak fra Helfo om individuell stønad for Sabrilex mikstur. Følg opplysningene i vedtak fra Helfo ved registrering.

Publisert: 28.07.2022

​Fant du det du lette etter?