​​​​​​​​​​​​​​​​​Sabrilex inneholder virkestoffet vigabatrin og er et legemiddel mot epilepsi.

Legemidler som kan brukes i stedet ​

​Det finnes alternativer til Sabrilex mikstur tilgjengelig, men med ulik styrke og formulering. Ved slike tilfeller må pasienter som har resept på Sabrilex mikstur ta kontakt med legen for å få ny resept med dosering tilpasset, alternativt et uregistrert preparat via ordningen med godkjenningsfritak. 

Vær oppmerksom på at Sabrilex har begrenset bytte. 

Se «Råd til leger» for mer informasjon.​

Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn har gitt råd om ​ alternativ til Sabrilex mikstur til barn​.​

Råd til leger ​

Siden Sabrilex har begrenset bytte, må legen godkjenne eventuelt bytte til andre produkter med vigabatrin. 

 • ​Vurder bruk av ikke-markedsførte legemidler med vigabatrin i miksturform (må forskrives via ordningen med godkjenningsfritak).
 • Vurder bruk av vigabatrin i tablettform.
 • Vurder eventuelt annen behandling dersom dette er mulig.​

Råd til apotek

 • ​​Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Ved bytte til andre produkter med vigabatrin må legen kontaktes for ny resept. 

Råd til pasienter

 • ​Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.  ​
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg Sabrilex miksturen du vanligvis bruker eller tilsvarende, må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

Legemiddelverket tillater at ikke-markedsførte legemidler med vigabatrin i miksturform (på godkjenningsfritak) kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere alternativt preparat på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a eller §3 i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • ​Refusjonskode:
  • ​ICPC: N88
  • ICD: G40
 • ​TK.nummer: 0366.
 • Vedtaksdato: 03.03.2023.

Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 01.05.2023.

Tilleggsinformasjon

Helfo tillater at ikke-markedsførte legemidler med vigabatrin i miksturform kan utleveres på blå resept når pasienten fremviser et gyldig vedtak fra Helfo om individuell stønad for Sabrilex mikstur. Følg opplysningene i vedtak fra Helfo ved registrering.​

Oppdatert: 19.04.2023

Publisert: 28.07.2022

​Fant du det du lette etter?