​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Sertralin Hexal inneholder virkestoffet sertralinhydroklorid og er et legemiddel mot depresjon.​​

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater Accord Healthcare B.V. å selge utenlandske pakninger tilsvarende Sertralin Hexal tabletter 30 og ​​100 stk. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 15.02.2023

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Sertralin Hexal tabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med sertralinhydroklorid på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Sertralin.
 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg​ av Sertralin Hexal ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med sertralinhydroklorid. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. 
 • På grunn av mangel på Sertralin Hexal kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med sertralin tabletter dersom de kan skaffes. 
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

Legemiddelverket tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Sertralin Hexal som inneholder sertralinhydroklord kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a eller §3 i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode: 
  • ICPC: -73,-74
  • ICD: -F3,-F4
 • TK.nummer: 0366.
 • Vedtaksdato: 13.06.2022

Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 15.0​2.2023


Oppdatert: 27.07.2022

Publisert: 13.06.2022

​Fant du det du lette etter?