​​​​​​Skinoren inneholder virkestoffet azelainsyre og er et legemiddel til behandling av akne. 

Legemidler som kan brukes i stedet 

Legemiddelverket tillater apotek å levere ut pakninger tilsvarende Skinoren krem 30 gram. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset. 

Vedtaket er gyldig til 15.01.2023.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak. Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger 

  • Pasienter som bruker Skinoren krem bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med azelainsyre på apoteket.
  • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek. 
  • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff. 

Råd til apotek

  • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
  • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Skinoren krem.
  • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Skinoren​ ved utlevering av utenlandsk pakning
  • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med azelainsyre. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
  • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

• Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.  

• På grunn av mangel på Skinoren krem kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med azelainsyre krem dersom de kan skaffes. Utenlandske alternativ kan bli levert i en annen pakningsstørrelse. 

• Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.

• Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.Oppdatert: 05.10.2022

Publisert: 27.01.2022

​Fant du det du lette etter?