​​​​​​​​Spirix inneholder virkestoffet spironolakton og er et legemiddel med urindrivende effekt som ofte er brukt ved for høyt blodtrykk.

Leveringssituasjon

Ny forsyning av Spirix 25 mg tabletter, 100 stk er forventet tilgjengelig fra 27.10.2022.

Ny forsyning av Spirix 50 mg tabletter, 100 stk er forventet tilgjengelig fra 15​.11​.2022.

Ny forsyning av Spirix 100 mg tabletter, 100 stk er forventet tilgjengelig fra 15.11​​.2022.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater apotek å levere ut alternative pakninger tilsvarende Spirix tabletter. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 15.12​.2022.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

  • Pasienter som bruker Spirix tabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med spironolakton på apoteket.
  • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
  • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

  • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
  • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Spirix tabletter.
  • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Spirix ved utlevering av utenlandsk pakning.
  • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med spironolakton. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
  • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

  • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. 
  • På grunn av mangel på Spirix tabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med spironolakton tabletter dersom de kan skaffes. 
  • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
  • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

Legemiddelverket tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Spirix tabletter som inneholder spironolakton kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a eller §3 i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode: 
  • ICPC: D97, K07, K77, K82, K86, K87, T99, U99
  • ICD: E26, I10, I12, I13, I15, I27, I50, K70, K72, K74, N18, R60
 • TK.nummer: 0366​
 • Vedtaksdato: 11.07.2022

  Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 15.12.2022.

Oppdatert: 24.10.2022

Publisert: 11.07.2022

​Fant du det du lette etter?