​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Stalevo 175 mg / 43.75 mg / 200 mg inneholder virkestoffene levodopa/ karbidopa /entakapon og er et legemiddel til behandling av Parkinsons sykdom. 

Legemidler som kan brukes i stedet 

Legemiddelverket tillater apotek å levere ut pakninger tilsvarende Stalevo 175 mg / 43.75 mg / 200 mg tabletter, 100 stk. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset. 

Vedtaket er gyldig til 01.02.2023.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak. 

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger 

 • Pasienter som bruker Stalevo 175 mg / 43.75 mg / 200 mg tabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med levodopa/ karbidopa /entakapon på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek. 
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff. 

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Stalevo 175 mg / 43.75 mg / 200 mg.​

 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Stalevo ved utlevering av utenlandsk pakning.  
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med levodopa/ karbidopa /entakapon. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.  
 • På grunn av mangel på tabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med levodopa/ karbidopa /entakapon tabletter dersom de kan skaffes.  
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket ​kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

Legemiddelverket tillater at utenlandske pakninger tilsvarende 175 mg / 43.75 mg / 200 mg tabletter som inneholder levodopa/ karbidopa /entakapon kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a eller §3 i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering: 
Refusjonskode:
        ICPC N87
        ICD   G20
TK.nummer: 0366.
Vedtaksdato: 25.10.2022

Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 01.02.2023.


Publisert: 25.10.2022

​Fant du det du lette etter?