​​​​​​​Sumatriptan inneholder virkestoffet sumatriptan og er et legemiddel mot akutt behandling av migreneanfall med eller uten aura.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater Bluefish å selge svenske pakninger tilsvarende Sumatriptan tabletter 6 stk og 12 stk​. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 01.11.2023.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten at det er søkt om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger​​

 • Pasienter som bruker Sumatriptan tabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med sumatriptan på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd t​il apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Sumatriptan tabletter.
 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Sumatriptan​ ved utlevering av utenlandsk pakning. ​
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med sumatriptan. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.​

Råd til pas​​ienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. 
 • På grunn av mangel på Sumatriptan tabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med sumatriptan tabletter​ dersom de kan skaffes. 
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Ref​usjon

Legemiddelverket tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Sumatriptan tabletter som inneholder sumatriptan kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a eller §3 i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:
 • Refusjonskode: 
  • ICPC: N89
  • ICD: G43
 • TK.nummer: 0366.
 • Vedtaksdato: 08.03.2023

Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 01.11.2023.

Oppdatert: 03.05.2023

Publisert: 08.03.2023

​Fant du det du lette etter?