​​​​​​​Synalar med chinoform inneholder virkestoffet fluocinolon og kliokinol og er et legemiddel mot inflammatoriske og kløende lidelser i hud med antiseptisk virkning.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater Bioglan å selge engelske pakninger tilsvarende Synalar med chinoform 0,025% krem, 15 g. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 01.05.2023.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

  • Pasienter som bruker Synalar med chinoform krem bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med fluocinolon og kliokinol på apoteket.
  • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
  • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

  • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
  • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Synalar med chinoform krem.
  • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Synalar med chinoform ved utlevering av utenlandsk pakning.
  • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med fluocinolon og kliokinol. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
  • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling. 

Råd til pasienter

  • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. 
  • På grunn av mangel på Synalar med chinoform krem kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med fluocinolon og kliokinol krem dersom de kan skaffes. 
  • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
  • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

Legemiddelverket tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Synalar med chinoform 0,025% krem som inneholder fluocinolon og kliokinol kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a eller §3 i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:
 • Refusjonskode: 
  • ICPC: S86, S87, S88, S89, S91, S99
  • ICD: -30, L20, L21, L22, L23, L24, L40
 • TK.nummer: 0366.
 • Vedtaksdato: 14.01.2022
Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 01.05.2023.

Oppdatert: 17.11.2022

Publisert: 17.01.2022

​Fant du det du lette etter?