Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater at «Mylan» leverer ut britiske pakninger tilsvarende Tobi inhalasjonsvæske 56 ampuller. Forsyningen av utenlandske pakninger kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 31.12.2020.

Apoteket kan levere utenlandske pakninger uten søknad om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Tobi inhalasjonvæske bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med tobramycin på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Tobi inhalasjonsvæske.
 • Gi pasienten en kopi av norsk pakningsvedlegg av Tobi ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med tobramycin. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.
 • På grunn av mangel på Tobi inhalasjonsvæske kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med tobramycin inhalasjonsvæske dersom de kan skaffes.
 • Apotekene kan tilby deg et annet legemiddel med tilnærmet samme innhold og virkning.
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

Legemiddelverket tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Tobi inhalasjonsvæske som inneholder tobramycin kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode:
  • ICPC: T99
  • ICD: E84
 • TK.nummer: 0366.
 • Vedtaksdato: 28.09.2020

Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 31.12.2020.

Publisert: 28.09.2020

​Fant du det du lette etter?