​​​​Tobrex inneholder virkestoffet tobramycin og er et legemiddel som brukes ved behandling av eksterne infeksjoner i øyet og periokulært, forårsaket av bakterier som er følsomme/antatt følsomme for tobramycin.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater apotek å levere ut utenlandske pakninger tilsvarende Tobrex depotøyedråper 5 ml. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 01.04.2023

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.
Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Tobrex depotøyedråper bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med tobramycin på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Tobrex depotøyedråper.
 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Tobrex ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med tobramycin. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.
 • På grunn av mangel på Tobrex depotøyedråper kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med tobramycin depotøyedråper dersom de kan skaffes.
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.

Oppdatert: 02.02.2023

Publisert: 28.01.2022

​Fant du det du lette etter?