​​​​​​​​​​​​Tramagetic OD inneholder virkestoffet tramadol, og er et opioidanalgetikum til behandling av moderate smerter. 

Legemidler som kan ​brukes i stedet

Legemiddelverket tillater apotek å levere ut utenlandske pakninger tilsvarende Tramagetic OD depottabletter, 20 stk og 100 stk. Tillatelsen gjelder også for utlevering av 28 stk og 60 stk depottabletter. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 01.04.2023.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.​

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Tramagetic OD depottabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med virkestoffet tramadol på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til a​​​potek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Tramagetic OD depottabletter.
 • Med hensyn til pasientsikkerhet oppfordres apotek til anbrudd av større pakning ved resept på minstepakning. ​
 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Tramagetic OD​ ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med tramadol. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

​Råd til pa​​​sienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. 
 • På grunn av mangel på Tramagetic OD depottabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med tramadol depottabletter dersom de kan skaffes. 
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

​​Refus​jon

Legemiddelverket tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Tramagetic OD depottabletter som inneholder virkestoffet tramadol kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a eller §3 i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:
 • Refusjonskode: 
  • ICPC: -90
  • ​ICD: -90
 • TK.nummer: 0366.
 • Vedtaksdato: 12.08.2022
Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 01.04.2023.


Tilleggsinformasjon

Helfo tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Tramagetic OD depottabletter som inneholder virkestoffet tramadol kan utleveres på blå resept når pasienten fremviser et gyldig vedtak fra Helfo om individuell stønad for Tramagetic OD depottabletter. Følg opplysningene i vedtak.

Oppdatert: 01.03.2023

Publisert: 12.08.2022

​Fant du det du lette etter?