​​​​​Typhim Vi inneholder virkestoffet salmonella Typhi Vi polysakkarid og er en vaksine mot tyfoidfeber.

Legemidler som kan brukes i stedet 

Legemiddelverket tillater Sanofi Pasteur Europe å selge franske pakninger tilsvarende Typhim Vi injeksjonsvæske. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset. 
Vedtaket er gyldig til 15.01.2023.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak. 
Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger 

 • ​Pasienter som bruker Typhim Vi injeksjonsvæske bør få informasjon om at de kan få et  annet legemiddel med salmonella Typhi Vi på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek. 
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff. 

Råd til apotek

 • ​Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Typhim Vi injeksjonsvæske.
 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Typhim Vi​ ved utlevering av utenlandsk pakning. 
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med salmonella Typhi Vi. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.  
 • På grunn av mangel på Typhim Vi injeksjonsvæske kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med salmonella Typhim Vi injeksjonsvæske dersom de kan skaffes.  
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.Publisert: 23.09.2022

​Fant du det du lette etter?