​​​​​​​​​​​​​​Vaxchora inneholder levende svekket Vibrio cholerae og er vaksine​ mot kolera.  ​

Legemidler som kan brukes i stedet  

Legemiddelverket tillater Emergent Netherlands B.V. å selge engelske pakninger tilsvarende Vaxchora, brusepulver og pulver til mikstur, 1 x 2 doseposer. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan væ​​​re begrenset.  

Vedtaket er gyldig til 15.04.2023. 

Legemiddelverket tillater Emergent Netherlands B.V. å selge svenske pakninger tilsvarende Vaxchora, brusepulver og pulver til mikstur, 1 x 2 doseposer. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan væ​​​re begrenset.  

Vedtaket er gyldig til 15.05.2023. ​
Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.  

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr. 

Råd til leger  

 • Pasienter som bruker Vaxchora, brusepulver og pulver til mikstur bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med levende svekket Vibrio cholerae på apoteket. 
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.  
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.  

Råd til apotek 

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes. 
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Vaxchora brusepulver og pulver til mikstur. 
 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Vaxchora​​ ved utlevering av utenlandsk pakning. 
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med levende svekket Vibrio cholerae. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette. 
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling. 

Råd til pasienter 

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.   
 • På grunn av mangel på Vaxchora brusepulver og pulver til mikstur kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med levende svekket​ Vibrio cholerae dersom de kan skaffes.   
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene. 
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept. 


Oppdatert: 17.01.2023

Publisert: 21.09.2022

​Fant du det du lette etter?