​​​​​​​​​Vaxchora inneholder levende svekket Vibrio cholerae og Dukoral inneholder inaktivert Vibrio cholerae. Begge er vaksiner mot kolera.  

Leveringssituasjon 

Ny forsyning av Vaxchora er forventet tilgjengelig fra 01.11.2022. 

Ny forsyning av Dukoral er forventet tilgjengelig fra 30.11.2022. 

Legemidler som kan brukes i stedet  

Legemiddelverket tillater Emergent Netherlands B.V. å selge italienske pakninger tilsvarende Vaxchora, brusepulver og pulver til mikstur, 1 x 2 doseposer. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan væ​​​re begrenset.  

Vedtaket er gyldig til 01.12.2022. 

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.  

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr. 

Råd til leger  

 • Pasienter som bruker Vaxchora, brusepulver og pulver til mikstur bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med levende svekket Vibrio cholerae på apoteket. 
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.  
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.  

Råd til apotek 

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes. 
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Vaxchora brusepulver og pulver til mikstur. 
 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Vaxchora​​ ved utlevering av utenlandsk pakning. 
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med levende svekket Vibrio cholerae. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette. 
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling. 

Råd til pasienter 

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.   
 • På grunn av mangel på Vaxchora brusepulver og pulver til mikstur kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med levende svekket​ Vibrio cholerae dersom de kan skaffes.   
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene. 
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept. 


Publisert: 21.09.2022

​Fant du det du lette etter?