​​​​​​​​​​​​​​​​​Vibranord inneholder virkestoffet doksysyklin og er et bredspektret antibiotikum. Preparatet er godkjent til både mennesker og til bruk på hund og katt. ​

Legemidler som kan brukes i stedet 

Legemiddelverket tillater at apotek leverer ut alternative pakninger, tilsvarende til Vibranord mikstur, 60 ml. Forsyningen av utenlandske pakninger kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 15.08.2023.

Apoteket kan levere utenlandske pakninger uten søknad om godkjenningsfritak. 

Tillatelsen gjelder for utlevering til både mennesker og dyr.

Legemiddelverket gir tillatelse til bruk av utenlandske pakninger, men har ikke innflytelse på forsyningen av disse pakningene.

Råd til forskrivere 

 • Pasienter, eventuelt eiere av dyr som har fått forskrevet Vibranord bør få informasjon om at de kan få utlevert et annet legemiddel med doksysyklin på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel/utenlandske pakninger vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek. 
 • Apotek eller pasient/dyreeier tar kontakt dersom det ikke er mulig å skaffe det forskrevne legemidlet eller et tilsvarende legemiddel.
 • Vurdér om tablettbehandling kan være et alternativ dersom tilsvarende/utenlandsk pakning ikke er tilgjengelig. 

Råd til apotek

 • Pass på at pasient, eventuelt dyreeier får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasient/dyreeier om hvorfor de får utenlandsk pakning med Vibranord mikstur. 
 • Gi pasient en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Vibranord​  ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Kontakt rekvirent dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at en annen behandling kan vurderes. 

Råd til pasient/dyreeier
 • Følg rådene fra forskriver og apotek. Ta kontakt med lege/veterinæren hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.  
 • På grunn av mangel på Vibranord mikstur kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med doksysyklin mikstur dersom de kan skaffes.  
 • Apotekene kan i noen tilfeller tilby deg et annet legemiddel med tilnærmet samme innhold og virkning. 
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel, må du eller apoteket kontakte lege/veterinær for å få råd eller ny resept.

Refusjon

Legemiddelverket tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Vibranord mikstur som inneholder doksysyklin kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a eller §3 i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering: 
 • Refusjonskode:
  • ​ICPC: -51, -90, A78, A87, B99 , L70, R78, R79, R81, R95, R96, T99   ​
  • ICD: -90, A69.2, D80, D81, D82, D83, D84, E84, J13, J14, J15, J16, J18, J20, J21, J22, J40, J41, J42, J44, J45, M86, T80, T81.4, T82, T83, T84, T85, Z94
TK.nummer: 0366.
Vedtaksdato: 23.12.2022

Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 15.08.2023


Oppdatert: 31.03.2023

Publisert: 05.01.2023

​Fant du det du lette etter?