​​Vivotif er en vaksine mot thyfoidfeber forårsaket av Salmonella enterica serotype Typhi.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater Emergent å selge spanske pakninger tilsvarende Vivotif tabletter, 3 stk. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene, og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 31.12.2022.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Vivotif tabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med levende svekkede celler av Salmonella enterica serotype Typhi på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff. 

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Vivotif tabletter.
 • Gi pasienten en kopi av norsk pakningsvedlegg av Vivotif ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med levende svekkede celler av Salmonella enterica serotype Typhi. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. 
 • På grunn av mangel på Vivotif tabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med levende svekkede celler av Salmonella enterica serotype Typhi i tablett form dersom de kan skaffes. 
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

 

Publisert: 11.08.2021

​Fant du det du lette etter?