​​​​​​​​​​​​​Xalcom inneholder virkestoffene timolol og latanoprost og er et legemiddel til nedsettelse av intraokulært trykk i øyet ved glaukom (grønn stær) eller okulær hypertensjon. 

​​​Legemidler som kan brukes i stedet 

Legemiddelverket tillater apotek å levere ut alternative pakninger tilsvarende Xalcom øyedråper, 3 × 2,5 ml.

Vedtaket er gyldig til 15.02.2023

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak. 
Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.
Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset. 

Det finnes alternativer til Xalcom øyedråper, men disse er ikke på byttelisten.
Byttelisten er en oversikt over likeverdige legemidler som kan byttes uten at rekvirent konfereres.​ Før utlevering av disse alternativene må lege kontaktes: 

 • Fixopost 50 µg/ml + 5 mg/ml,  30 × 0,2 ml (endosebeholdere), vnr 505003
 • Fixopost 50 µg/ml + 5 mg/ml 90 × 0,2 ml (endosebeholdere), vnr 585283

Råd til leger 

 • Pasienter som bruker Xalcom øyedråper bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med latanoprost og timolol på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek. 
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff. 
 • Dersom det ikke er tilgang til utenlandske pakninger tilsvarende Xalcom må pasienter som har resept på Xalcom ta kontakt med (øye-)lege for vurdering av annen behanding. 

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Dersom utenlandske pakninger er tilgjengelig; husk å gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg for Xalcom.​ 
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med timolol og latanoprost. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Dersom utenlandske pakninger tilsvarende Xalcom ikke er tilgjengelig må pasienter som har resept på Xalcom ta kontakt med (øye-)lege for vurdering av annen behanding. 

Råd til pasienter

 • På grunn av mangel på Xalcom øyedråper kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med latanoprost og timolol øyedråper dersom slike kan skaffes.  
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.
 • Følg rådene fra lege og apotek.
 • Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.  

Refusjon

Legemiddelverket tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Xalcom øyedråper som inneholder timolol og latanoprost kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a eller §3 i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering: 
Refusjonskode: 
o ICPC: F93 
o ICD: H40 
TK.nummer: 0366.
Vedtaksdato: 24.05.2022

Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 15.02.2023


Oppdatert: 30.12.2022

Publisert: 24.05.2022

​Fant du det du lette etter?