​​​​​Xeomin inneholder virkestoffet botulinumtoksin type a og er et middel til lokal behandling av muskelspasmer.

Legemidler som kan brukes i stedet 

Legemiddelverket tillater Desitin Pharma AS å selge danske pakninger tilsvarende Xeomin pulver til injeksjonsvæske 50 E, hetteglass. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset. 
Vedtaket er gyldig til 01.03.2023.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak. 

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger 

 • ​Pasienter som bruker Xeomin pulver til injeksjonsvæske bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med virkestoffet botulinumtoksin type a på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek. 
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff. 

Råd til apotek

 • ​Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Xeomin pulver til injeksjonsvæske. 
 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Xeomin​ ved utlevering av utenlandsk pakning. 
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med virkestoffet botulinumtoksin type a. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • ​Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.  
 • På grunn av mangel på Xeomin pulver til injeksjonsvæske kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med virkestoffet botulinumtoksin type a dersom de kan skaffes. 
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.Publisert: 11.01.2023

​Fant du det du lette etter?