​​​​​Yellox inneholder virkestoffet bromfenak og er et legemiddel i behandling av postoperativ øyebetennelse etter kataraktekstraksjon hos voksne.

Lev​eringssituasjo​​n

Ny forsyning av Yellox «Bausch Health»er forventet tilgjengelig fra 04.05.2023.

Det er samtidig mangel på Yellox 0,9 mg/ml  øyedråper fra «2care4». Ny forsyning av dette er tilgjengelig fra 31.05.2023.

Legemidler som ka​n brukes i stedet

Legemiddelverket tillater apotek å levere ut utenlandske pakninger tilsvarende Yellox øyedråper 5 ml. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 15.06.2023.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten at det er søkt om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Yellox øyedråper bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med bromfenak på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

​Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Yellox øyedråper.
 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Yellox ved utlevering av utenlandsk pakning. ​
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med bromfenak . Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pas​ienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. 
 • På grunn av mangel på Yellox øyedråper​ kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med bromfenak øyedråper dersom de kan skaffes. 
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Publisert: 27.02.2023

​Fant du det du lette etter?