​​​​​​​Zonat inneholder virkestoffet doksylamin og er et antihistamin, hypnotikum og sedativum. 

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater Karo Pharma å selge spanske pakninger tilsvarende Zonat tabletter 12,5 mg, 14 stk og 25 mg, 14 stk. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 15.09.2022.

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Zonat tabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med virkestoffet doksylamin på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

 

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Zonat tabletter.
 • Gi pasienten en utskrift av norsk pakningsvedlegg av Zonat​ ved utlevering av utenlandsk pakning. 
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med virkestoffet doksylamin. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. 
 • På grunn av mangel på Zonat tabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med doksylamin tabletter dersom de kan skaffes. 
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.

   ​

Oppdatert: 19.07.2022

Publisert: 03.02.2022

​Fant du det du lette etter?