​Minirin inneholder virkestoffet desmopressin og er et antidiuretikum. Minirin brukes i behandling av hypofysær diabetes insipidus, Polyuri-polydipsisyndrom etter hypofyseektomi og til diagnostisk bruk for testing av nyrenes evne til å konsentrere urin.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater apotek å levere ut utenlandske pakninger tilsvarende Minirin 0,1 mg/ml nesedråper, 2,5 ml. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene, og forsyningen kan være begrenset. Vedtaket er gyldig til 01.12.2021.


Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.
Tillatelsen gjelder også for utlevering til dyr.

Følgende desmopressin-holdige legemidler er tilgjengelig:

 • Minirin 2,5 mikrogram/dose nesespray
 • Minirin 60 mikrogram smeltetabletter
 • Minirin 120 mikrogram smeltetabletter
 • Minirin 240 mikrogram smeltetabletter
 • Octostim 15 mikrogram/ml injeksjonsvæske

Det er mangel på Minirin nesespray og Octostim nesespray.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Minirin 0,1 mg/ml nesedråper bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med desmopressin på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.
 • Tilpass behandlingen med de styrker og legemiddelformer av desmopressin som finnes på markedet. 
 • Det er viktig at ingen pasienter får opphold i behandlingen.

 

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning tilsvarende til Minirin nesedråper.
 • Gi pasienten en kopi av norsk pakningsvedlegg av Minirin nesedråper ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med desmopressin. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Minirin nesedråper avregistreres. Du kan derfor bli tilbudt utenlandske pakninger med desmopressin dersom de kan skaffes. 
 • Apotekene kan tilby deg et annet legemiddel med tilnærmet samme innhold og virkning.
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.
 • Tilpasning til annen medisin med desmopressin kan gjøres hos fastlegen eller hos spesialist og sykehus.

Refusjon

Legemiddelverket tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Minirin 0,1 mg/ml nesedråper som inneholder virkestoffet desmopressin kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering av utenlandske pakninger tilsvarende Minirin nesedråper:

 • Refusjonskode: 
  • ICPC: T99
  • ICD: E23
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 24.07.2020'

Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 01.12.2021.

 

 

Oppdatert: 23.08.2021

Publisert: 07.04.2021

​Fant du det du lette etter?