​Pranolol inneholder virkestoffet propranolol og er en ikke-selektiv betablokker. Pranolol brukes blant annet mot angina pectoris, arytymier og hypertensjon, samt som migreneprofylakse. 

Legemidler som kan brukes i stedet

Pranolol «Actavis» 80 mg tabletter vil fremdeles være tilgjengelig. Denne har delestrek og kan deles.

Legemiddelverket tillater i tillegg at apotek leverer ut utenlandske pakninger med propranolol, tilsvarende Pranolol 20 mg tabletter, 100 stk og Pranolol 40 mg tabletter, 100 stk. Apotek kan også utlevere utenlandske pakninger med propranolol 10 mg. Vær oppmerksom på dosering ved utlevering av andre styrker. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 01.05.2021.

Apoteket kan levere utenlandske pakninger uten søknad om godkjenningsfritak. Dette gjelder kun tabletter. For depottabletter med virkestoffet propranolol må man søke om spesielt godkjenningsfritak og individuell refusjon på vanlig måte.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.  

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Pranolol 20 mg og 40 mg tabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med propranolol på apoteket. Apoteket kan også utlevere en annen styrke (10 mg), enn det som står på resepten.
 • Forskriv markedsført preparat (Pranolol) som normalt – apoteket bytter til utenlandsk pakning.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med propranolol tabletter.
 • Apotek kan også utlevere utenlandske pakninger med propranolol 10 mg tabletter. Vær oppmerksom på dosering ved utlevering av andre styrker.
 • Gi pasienten en kopi av norsk pakningsvedlegg av Pranolol ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med propranolol tabletter. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. 
 • På grunn av mangel på Pranolol tabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med propranolol tabletter dersom de kan skaffes. 
 • De utenlandske pakningene kan ha en annen styrke (10 mg) enn Pranolol. Vær derfor oppmerksom på at tablettdosen din kan være endret.
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Refusjon

Legemiddelverket tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Pranolol tabletter som inneholder propranolol kan utleveres på blå resept. Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere de utenlandske pakningene på nasjonalt (uregistrert) varenummer og §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode: 
  • ICPC: -22, -51, K74, K75, K78, K79, K80, K86, K87, N08, N89
  • ICD: -22, G25.0, G43, I10, I11, I12, I13, I15, I20, I21, I22, I47, I48, I49, Z94
 • TK.nummer: 0366.
 • Vedtaksdato: 02.11.2020

  Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 01.05.2021.

Oppdatert: 26.01.2021

Publisert: 04.11.2020

​Fant du det du lette etter?