​Tardiben inneholder virkestoffet tetrabenazin og er et legemiddel som brukes ved Huntingtons chorea og tardiv dyskinesi

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater apotek å levere ut utenlandske pakninger tilsvarende Tardiben tabletter 25 mg 112 stk. Legemiddelverket styrer ikke tilgangen på disse pakningene, og forsyningen kan være begrenset.

Vedtaket er gyldig til 22.08.2021

Apoteket kan utlevere utenlandske pakninger uten å søke om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Etter 22.08.2021 vil uregistrerte/utenlandske pakninger med tetrabenazin kreve søknad om godkjenningsfritak.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Tardiben tabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med tetrabenazin på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Etter 22.08.2021: Tardiben avregistreres i Norge, men uregistrerte alternativer vil være tilgjengelig gjennom ordning for godkjenningsfritak etter denne datoen.
 • Pasienter som skal fortsette behandling med tetrabenazin etter 22.08.2021 må derfor få ny resept på uregistrert alternativ.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Tardiben tabletter
 • Gi pasienten en kopi av norsk pakningsvedlegg av Tardiben ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med tetrabenazin. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling
 • Etter 22.08.2021: Tardiben avregistreres i Norge, men uregistrerte alternativer vil være tilgjengelig gjennom ordning for godkjenningsfritak etter denne datoen.
 • Pasienter som skal fortsette behandling med tetrabenazin etter 22.08.2021 må henvises til lege for annen behandling eller ny resept på uregistrert legemiddel.

Råd til pasienter

 • På grunn av mangel på Tardiben tabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med tetrabenazin tabletter dersom apoteket kan skaffe slike pakninger. 
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel, må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.
 • Etter 22.08.2021: Tardiben avregistreres i Norge, og vil kun være tilgjengelig gjennom ordning med godkjenningsfritak. Kontakt derfor legen din for å diskutere videre behandling

Refusjon

 • Helfo tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Tardiben tabletter kan utleveres på blå resept når kunden fremviser et gyldig vedtak fra Helfo om individuell stønad for Tardiben tabletter. Vedtaket er gyldig til 22.08.2021

Bruk ny søknadsløsning for blå resept

Leger oppfordres til å bruke søknadsløsningen for blå resept når de søker individuell stønad. Den er enkel å bruke, og du får god veiledning om regelverk og vilkår underveis i søknadsprosessen. Dersom vilkårene er oppfylt, får du svar umiddelbart, slik at pasienten din kan hente legemiddelet på apoteket med en gang, uten å betale annet enn egenandelen.

Les mer om ny søknadsløsning for blåresept på helfo. no

Publisert: 27.05.2021

​Fant du det du lette etter?