Metalyse inneholder virkestoffet tenecteplase og er et legemiddel brukt som trombolytisk behandling for voksne ved mistanke om akutt hjerteinfarkt (AMI) med vedvarende ST-hevning eller nylig venstre grenblokk, innen 6 timer fra symptomdebut.

For å redusere risikoen for mangel på Metalyse ber Legemiddelverket helseforetakene om å ikke bruke Metalyse annet enn på godkjent indikasjon.

Det er innført rasjonering av Metalyse fra grossist til apotek. Det vil si at grossister skal sørge for å ikke levere større mengder legemidler til det enkelte apotek enn det som tilsvarer normalsalget.

Det er også innført meldeplikt, noe som betyr at legemiddelgrossister ikke kan selge Metalyse ut av Norge uten at det er godkjent av Legemiddelverket.

Publisert: 10.12.2020

​Fant du det du lette etter?