​Petidin inneholder virkestoffet petidinhydroklorid og er et legemiddel mot sterke smerter.

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater at apotek leverer ut utenlandske pakninger, tilsvarende Petidin 100 mg stikkpiller, 10 stk. Forsyningen av utenlandske pakninger kan være begrenset. Vedtaket er gyldig til 01.07.2021.

Apoteket kan levere utenlandske pakninger uten søknad om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Legemiddelverket gir tillatelse til bruk av utenlandske pakninger, men har ikke innflytelse på forsyningen av disse pakningene.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Petidin stikkpiller bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med petidinhydroklorid på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.
 • Ved forskriving av nye resepter etter 01.11.2020 kan Petidin stikkpiller være tilgjengelige gjennom spesielt godkjenningsfritak, og lege kan søke om individuell stønad etter blåreseptforskriften § 3 på vegne av pasienten sin.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Petidin stikkpiller.
 • Gi pasienten en kopi av norsk pakningsvedlegg av Petidin ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med petidinhydroklorid. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. 
 • Apotekene kan tilby deg et annet legemiddel med samme virkning og tilnærmet samme innhold.
 • På grunn av mangel på Petidin stikkpiller kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med petidinhydroklorid stikkpiller dersom de kan skaffes. 
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 01.07.2021.

Oppdatert: 05.01.2021

Publisert: 18.06.2020

​Fant du det du lette etter?