​Petidin inneholder virkestoffet petidinhydroklorid og er et legemiddel mot sterke smerter.

Legemidler som kan brukes i stedet

Dersom behandling med Petidin stikkpiller skal fortsette etter 01.07.2021 må det søkes om godkjenningsfritak og individuell refusjon.

Råd til leger

  • Pasienter som bruker Petidin stikkpiller bør vurderes for alternativ behandling.
  • Etter 01.07.2021: dersom behandling med Petidin skal fortsette må det forskrives gjennom spesielt godkjenningsfritak, og det kan søkes om individuell stønad etter blåreseptforskriften § 3 på vegne av pasienten hos Helfo.
  • For ikke-markedsførte legemidler skal søknaden som hovedregel komme fra spesialist i sykdommens fagfelt eller tilgrensende behandlingsområder eller en lege ved et offentlig sykehus. Eventuelle unntak fremgår av vedlegg 1 til § 5-14 for det enkelte legemidlet.

Råd til apotek

  • Pasienten må henvises til lege for alternativ behandling dersom Petidin stikkpiller 100 mg ikke er tilgjengelig.
  • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
  • Etter 01.07.2021 vil dette preparatet kun være tilgjengelig gjennom ordning med godkjenningsfritak 

Råd til pasienter

  • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes.
  • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel, må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.
  • Etter 01.07.2021 vil dette preparatet kun være tilgjengelig gjennom ordning med godkjenningsfritak. Du må derfor få ny resept fra legen din etter denne datoen.

Bruk ny søknadsløsning for blå resept

Leger oppfordres til å bruke søknadsløsningen for blå resept når de søker individuell stønad. Den er enkel å bruke og du får god veiledning om regelverk og vilkår underveis i søknadsprosessen. Dersom vilkårene er oppfylt, får du svar umiddelbart, slik at pasienten din kan hente legemiddelet på apoteket med en gang, uten å betale annet enn egenandelen.

Les mer om ny søknadsløsning for blåresept på helfo.no.

Oppdatert: 01.10.2021

Publisert: 18.06.2020

​Fant du det du lette etter?