​Ritalin inneholder virkestoffet metylfenidat og er et legemiddel mot ADHD.

Legemidler som kan brukes i stedet

Statens legemiddelverk råder leger til å bytte til Ritalin 10 mg tabletter siden tilgangen på tilsvarende alternativer er begrenset. Vær oppmerksom på at Ritalin 10 mg tabletter har en annen formulering og har kortidsvirkende effekt. Dette gjør at doseringen blir annerledes. Det er svært viktig å informere pasienten/pårørende om riktig bruk ved bytte til tablett for å unngå terapisvikt.

Erstatningsvaren Ritalin 10 mg tabletter har en annen dosering

Når man bytter fra kapsel med modifisert frisetting til tablett kan den daglige dosen av kapselen bli erstattet ved å fordele den daglige dosen i to doser.

Eksempelvis: ved dosering av Ritalin 10 mg kapsel med modifisert frisetting en gang daglig kan dette erstattes ved å ta Ritalin 5 mg tablett to ganger daglig. Dette gjøres ved å dele opp Ritalin 10 mg tabletten i to.

Tidligere dose kapsler med modifisert frisettingAnbefalt dose tabletter
10 mg 1 gang daglig5 mg 2 ganger daglig

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Ritalin 10 mg kapsler med modifisert frisetting må få informasjon om riktig bruk av Ritalin 10 mg tabletter ved bytte fra kapsler med modifisert frisetting til tabletter.
 • Det er viktig å informere pasientene/pårørende om at det er ulike formuleringer på legemidlene og at dette vil påvirke doseringen.

Råd til apotek

 • Kontakt lege for å bytte fra Ritalin 10 mg kapsler med modifisert frisetting til Ritalin 10 mg tabletter.
 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Apoteket kan unntaksvis selv bytte til Ritalin 10 mg tabletter for å unngå opphold i behandling dersom det ikke er mulig å få tak i lege.
 • Vær nøye med å informere pasienten/pårørende om hvordan tabletten skal tas ved bytting fra kapsler med modifisert frisetting til tabletter.
 • Tablettene har kortidsvirkende effekt og det er viktig å informere om at doseringen blir annerledes enn for kapsler med modifisert frisetting.

Råd til pasienter/pårørende

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan legemidlene skal brukes. 
 • På grunn av mangel på Ritalin 10 mg kapsler med modifisert frisetting kan legen bytte til Ritalin 10 mg tabletter. 
 • Vær oppmerksom på at dosering av tabletter er annerledes enn for kapsler med modifisert frisetting.

Refusjon

Legemiddelverket tillater refusjon ved bytte fra Ritalin kapsler med modifisert frisetting til Ritalin tabletter på blå resept for voksne (≥18 år). Ved blåresept fra legen må apotekene ekspedere på §3a i FarmaPro.

Følgende opplysninger skal legges inn ved registrering:

 • Refusjonskode: 
  • ICPC: P81
  • ICD: F90
 • TK.nummer: 0366
 • Vedtaksdato: 06.07.2020

Legemiddelverkets tillatelse er gyldig til 01.09.2020.

Oppdatert: 08.07.2020

Publisert: 06.07.2020

​Fant du det du lette etter?