Sofradex inneholder virkestoffene gramicidin, deksametason og framycetinsulfat (neomycin B) som brukes i behandling av inflammasjon og eksem i øregangen. Sofradex brukes også i forbindelse med øyeoperasjoner og ved skader der en ønsker en antibiotisk effekt.

Legemidler som kan brukes i stedet  

Legemiddelverket råder leger til å splitte øye- og ørebehandlingen. Ved øreinfeksjoner anbefales øredråper eller antibiotika til peroral bruk. Ved øyeinfeksjoner anbefales kombinasjonsformuleringer av øyedråper som tilhører andre ATC-koder.

Råd til leger

  • Følg rådene fra legemiddelverket under avsnittet: «legemidler som kan brukes i stedet».
  • Pasienter som bruker Sofradex bør få informasjon om at de kan få resept på et annet legemiddel med andre virkestoffer.
  • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff. 

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Kontakt lege dersom Sofradex ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få en annen  behandling.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får et annet legemiddel.

Råd til pasienter

 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg Sofradex må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.
 • Etter avtale med lege kan apotekene tilby deg et annet legemiddel med et annet virkestoff.
 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt med de hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. 

Oppdatert: 30.11.2020

Publisert: 30.11.2020

​Fant du det du lette etter?