​​​Leveringssituasjon

Det er meldt mangel på Yasminelle tabletter, 21x3 i periode 18.03.2021-27.04.2021 og på Yasminelle 28 tabletter, 28x3 i periode 24.05.2021-26.05.2021.

Det er begrenset tilgang til utenlandske pakker grunnet mangel på globalt nivå.

 

Yasminelle 28 tabletter og Yasminelle tabletter inneholder virkestoffer drospirenon 3 mg og etinyløstradiol 0,02 mg og er et prevensjonsmiddel.  

Legemidler som kan brukes i stedet

Legemiddelverket tillater at apotek leverer ut alternative pakninger, tilsvarende til Yasminelle 28 tabletter, 3x28 og Yasminelle tabletter, 3x21, fra EU/EØS-land.

Forsyningen av utenlandske pakninger er begrenset.

Vedtaket er gyldig til 15.07.2021.

Apoteket kan levere utenlandske pakninger uten søknad om godkjenningsfritak.

Tillatelsen gjelder ikke for utlevering til dyr.

Legemiddelverket gir tillatelse til bruk av utenlandske pakninger, men har ikke innflytelse på forsyningen av disse pakningene.

Råd til leger

 • Pasienter som bruker Yasminelle 28 tabletter eller Yasminelle tabletter bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med drospirenon/etinyløstradiol på apoteket.
 • Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek.
 • Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Råd til apotek

 • Pass på at pasienten får tilstrekkelig hjelp slik at behandlingen ikke avbrytes.
 • Vær nøye med å informere pasienter om hvorfor de får utenlandsk pakning med Yasminelle 21 og/eller 28 tabletter.
 • Gi pasienten en kopi av norsk pakningsvedlegg av Yasminelle tabletter ved utlevering av utenlandsk pakning.
 • Det kan være andre hjelpestoffer i de utenlandske pakningene med Yasminelle 21 og/eller 28 tabletter. Dette kan i meget sjeldne tilfeller utløse allergi. Vær nøye med å informere pasientene om dette.
 • Kontakt lege dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, slik at pasienten kan få annen behandling.

Råd til pasienter

 • Følg rådene fra lege og apotek. Ta kontakt hvis du er i tvil om hvordan medisinene skal brukes. 
 • Apotekene kan tilby deg et annet legemiddel med samme virkning og tilnærmet samme innhold.
 • På grunn av mangel på Yasminelle 28 tabletter og Yasminelle tabletter kan du bli tilbudt utenlandske pakninger med drospirenon/etyniløstradiol tabletter dersom de kan skaffes. 
 • Utenlandske pakninger kan ha en annen pris enn de norske pakningene.
 • Dersom apoteket ikke kan tilby deg et tilsvarende legemiddel må du eller apoteket kontakte legen for å få råd eller ny resept.

Støtte til prevensjon for brukere mellom 16 og 22 år

Helsedirektoratet tillater at utenlandske pakninger tilsvarende Yasminelle 28 tabletter og Yasminelle 21 tabletter som inneholder drospirenon/etinyløstradiol kan utleveres på bidragsordningen ved legemiddelmangel. Det er foreløpig ikke teknisk mulig å registrere utenlandske pakninger på bidragsordningen i FarmaPro. Kunden må derfor betale full pris på apoteket, og sende kvitteringen og søknad om bidrag til Helfo. Se informasjon og søknadsskjema.

Helsedirektoratets tillatelse er gyldig til 15.07.2021.

Oppdatert: 29.07.2021

Publisert: 09.09.2020

​Fant du det du lette etter?