​​Bruk av munnbind er ett av tiltakene som benyttes for å redusere smittespredning av koronaviruset. Dette erstatter ikke andre smittevernstiltak som å holde avstand til andre, ha god håndhygiene og holde seg hjemme ved sykdom.
Det finnes mange aktører som selger medisinske munnbind, og det er ikke alltid like enkelt å vite hva man skal se etter på pakningen. 
 
Her er seks ting du bør være oppmerksom på når du kjøper medisinske munnbind.

 

1) Bruksområde (tiltenkt bruk)

Medisinske munnbind inndeles i Type I, Type II eller Type IIR. Høyere typetall gir høyere filtrering og mer beskyttelse.
Type I: Bør benyttes for å redusere risikoen for spredning av infeksjoner. Type I munnbind er ikke beregnet for bruk av helsepersonell i et operasjonsrom eller i andre medisinske miljøer med lignende krav (bakteriefiltreringseffektivitet ≥ 95 %). 
 
Type II: Kirurgisk munnbind. Type II-masker er kirurgiske munnbind med høyest filtreringsgrad. De er laget til bruk i kirurgiske og medisinske miljøer i helsevesenet (bakteriefiltreringseffektivitet ≥ 98 %).
 
Type IIR: Samme krav som type II, men munnbindet er i tillegg sprutbestandig, og kan være noe tyngre å puste gjennom (bakteriefiltreringseffektivitet ≥ 98 %).
 

2) CE-merking

 

3) Merking og bruksanvisning på norsk

Merking og bruksanvisning skal være på norsk, selv om det er brukt andre språk også. 
 

4) Forholdsregler

Medisinske munnbind er beregnet for engangsbruk. Esken skal ha symboler og/eller forklaring på hvordan munnbindene skal oppbevares, at de ikke er sterile og at de kun skal brukes én gang. 
 

5) Opphav

 • Produsentens navn eller firmanavn og adresse.
 • Dersom produsenten er fra et land utenfor EØS skal det utnevnes en ansvarlig representant som holder til innenfor EØS-området (EC-representant). Da skal navnet og adressen på representanten også oppgis på pakningen.

6) Produksjonsdetaljer

 • LOT-/Batchnummer: partiets serienummer
 • Produksjonsdato
 • Utløpsdato

Spørsmål og svar om medisinske munnbind 

​​Klikk på overskriftene nedenfor for å se svarene.

Pakningen med medisinske munnbind jeg har kjøpt inneholder ikke de seks punktene nevnt over. Hva gjør jeg?

I første omgang må du ta kontakt med selger og klage på at pakningen ikke er riktig merket. Dersom det ikke fører frem kan du kontakte Forbrukertilsynet. Send gjerne et tips om mangelfull merking til medisinsk.utstyr@legemiddelverket.no

Hva er forskjellen på medisinske munnbind og tøymunnbind til personlig bruk? 

Tøymunnbind (ikke-medisinske munnbind) kan være fabrikkproduserte eller hjemmelagde, og de kan være laget for én eller flere gangs bruk (vaskbare). Beskyttelsesgraden til slike masker er ukjent, men de kan redusere dråpespredning (fra den som bruker munnbindet). 
Tøymunnbind skal ikke CE-merkes. 
Tøymunnbind er ikke et medisinsk utstyr og er ikke ment til medisinsk bruk. Se mer informasjon på DSB sin nettside: sikkerhverdag.no
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) kan svare på spørsmål om tøymunnbind til privat bruk postmottak@dsb.no. Legemiddelverket svarer på spørsmål om medisinske munnbind. 
Les mer om munnbind og standarder hos Standard Norge.

Hva er forskjellen på medisinske munnbind og åndedrettsvern? 

Åndedrettsvern er for eksempel støvmasker eller masker som beskytter mot damp fra kjemikalier/støv etc. Visse type åndedrettsvern beskytter mot bakterier og virus. Åndedrettsvern som beskytter brukeren faller inn under kategorien personlig verneutstyr til yrkesbruk.
Åndedrettsvern skal være CE-merket og inndeles i Type FFP1, FFP2 og FFP3 mens medisinske munnbind er av Type I, II og IIR. Typebetegnelsen gjengir hvor mye utstyret filtrerer, noe som både gjelder for åndedrettsvern og medisinske munnbind. 
Arbeidstilsynet kan svare på spørsmål om åndedrettsvern til yrkesbruk  post@arbeidstilsynet.no. 

Kan åndedrettsvern både være merket som medisinsk utstyr og personlig verneutstyr?   

Ja, åndedrettsvern som er produsert for å beskytte både brukeren (helsepersonell) og pasienter skal være CE-merket etter regelverket for personlig verneutstyr og medisinsk utstyr. 

Jeg har spørsmål om medisinske munnbind. Hvor kan jeg henvende meg? 

Legemiddelverket er fag- og tilsynsmyndighet for medisinsk utstyr i Norge og fører tilsyn med produktregelverket for medisinsk utstyr. Spørsmål om produksjon og omsetning kan rettes til: medisinsk.utstyr@legemiddelverket.no

Kan jeg kjøpe medisinske munnbind på nett til personlig bruk? 

Dersom du kjøper medisinske munnbind til personlig bruk via nett bør du passe på at utstyret er CE-merket som medisinsk utstyr og at det følger med merking og bruksanvisning på norsk. Velg seriøse forhandlere og vær oppmerksom på hva du kjøper. 

Er det bedre å velge sterile medisinske munnbind enn ikke-sterile?

Medisinske munnbind som er sterile er av produsenten ment å brukes i sterile miljøer, for eksempel av en kirurg på en kirurgisk avdeling. Det er ikke ment at sterile medisinske munnbind skal brukes av forbrukere på offentlige steder.

Hvor kan jeg melde om feil med medisinske munnbind? 

Dersom det oppstår feil eller uønskede hendelser med medisinsk utstyr, skal dette meldes til Legemiddelverket. Les mer om meldeplikten.

Hva må jeg passe på som importør/distributør av medisinske munnbind? 

Medisinske munnbind skal ha:
 • CE-merking for direktiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr
 • Informasjon om utstyrets typebetegnelse
 • Informasjon om sikker og riktig bruk på norsk (merking og bruksanvisning)
 • Produsenter utenfor EØS-området skal ha utpekt en ansvarlig representant etablert innenfor EØS-området. Informasjon om ansvarlig representant skal fremgå på merkingen
 • For sterile munnbind skal produsenten fremlegge EC-sertifikat fra teknisk kontrollorgan. Utstyret skal være merket «Sterilt» og det skal være en firesifret kode ved siden av CE-merket. Den firesifrede koden identifiserer det tekniske kontrollorganet.

Hva slags type informasjon skal følge med medisinske munnbind?

Produsenten skal blant annet informere om:

 • CE-merking og type munnbind: Type I, II eller IIR
 • Partiets kode, «LOT», eller serienummeret (sporbarhet)
 • At medisinske munnbind er til engangsbruk
 • Siste utløpsdato for trygg bruk
 • Merket med produsent og ansvarlig representant
 • Oppbevaring (oppbevares tørt/ikke utsettes mot direkte sollys og så videre) ​

Oppdatert: 29.10.2020

Publisert: 13.08.2020

​Fant du det du lette etter?