Førstegangsutstedelse, endring

Mal for utfylling av informasjon fra produsent fås tilsendt ved henvendelse til medisinsk.utstyr@legemiddelverket.no.

Følgende opplysninger fra produsenten må være vedlagt:

I utfylt i mal:

 • Korrekt navn og adresse som skal påføres sertifikatet
 • Informasjonen som fylles ut i malen skal være identisk med den som er registrert i utstyrsregisteret

Antall eksemplarer av sertifikatet som ønskes, maksimalt 10.

 • Dokumentasjon på oppføring i utstyrsregisteret for alle aktuelle produkter, kopi fra «rapporter» vedlegges
 • Samsvarserklæring

Og eventuelt tilleggsdokument:

 • Kopi av sertifikat fra teknisk kontrollorgan for følgende produktgrupper:
  - aktive implantater
  - medisinsk utstyr klasse I med målefunksjon
  - medisinsk utstyr klasse I som markedsføres sterilt
  - medisinsk utstyr klasse II a, II b og III
  - IVD-produkter som omfattes av direktiv 98/79/EF, Annex II
  - IVD-produkter for selvtesting

Dokumentasjonen må omfatte alle de produkter sertifikatet skal gjelde. Det skal være direkte samsvar mellom betegnelse/artikkelnummer i dokumentasjon og sertifikat.

Utfylt mal med korrekt informasjon, vedlagt dokumentasjon og forespørsel om utstedelse av sertifikat sendes til medisinsk.utstyr@legemiddelverket.no.

Normalt vil et sertifikat utstedes i løpet av 1 måned.

Fornyelse

 • Det kan fornyes tidligere utstedt sertifikat såfremt det er absolutt ingen endringer av produsent, produkt eller dokumentasjon. Legg ved kopi av eksisterende eksport sertifikat og antall kopier som ønskes.
 • Enhver endring av navn, beskrivelse av produkt, adresse eller navn på produsent eller av CE-sertifikat krever at det må dokumenteres som ved førstegangsutstedelse.

Oppdatert: 26.02.2019

Publisert: 14.12.2017

​Fant du det du lette etter?