​​Veviser: Hvordan sette et medisinsk utstyr på markedet

Veiviseren gir en oversikt over alle stegene frem til et utstyr kan settes på markedet

Temasider

Er utstyret et medisinsk utstyr, hvilken type utstyr er det og hvilken risikoklassifisering har det?

Spesielle typer medisinsk utstyr

Hvilken rolle har du som markedsaktør

Hva innebærer utvikling av et medisinsk utstyr?

Hvordan samsvars​vurdere, CE-merke og registrere medisinsk utstyr?

Kunstig intelligens

Helsedirektoratet i samarbeid med Direktoratet for e-helse, Statens legemiddelverk og Statens helsetilsyn har utarbeidet egne nettsider om kunstig intelligens​. ​​Den nye tjenesten er beregnet på alle som skal forske på, utvikle eller ta i bruk kunstig intelligens i helsetjenesten. 

​Fant du det du lette etter?