​​​​​​

 

 

Introduksjon til klinisk utprøving av medisinsk utstyrhttps://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/hvordan-sette-medisinsk-utstyr-pa-markedet/klinisk-utproving-av-medisinsk-utstyr/introduksjon-til-klinisk-utproving-av-medisinsk-utstyrIntroduksjon til klinisk utprøving av medisinsk utstyr2980​Det viktigste du må ta stilling til først er om din utprøving faller inn under definisjonen av klinisk utprøving og om utstyret faller inn under definisjonen av et medisinsk utstyr.
Søknadspliktige kliniske utprøvingerhttps://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/hvordan-sette-medisinsk-utstyr-pa-markedet/klinisk-utproving-av-medisinsk-utstyr/kliniske-utprovinger-som-krever-soknad-til-legemiddelverketSøknadspliktige kliniske utprøvingerHer finner du informasjon om hvilke utprøvinger som skal søkes til Legemiddelverket, samt praktisk informasjon om søknadsprosessen. ​2972Her finner du informasjon om hvilke utprøvinger som skal søkes til Legemiddelverket, samt praktisk informasjon om søknadsprosessen. ​
Meldepliktige kliniske utprøvingerhttps://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/hvordan-sette-medisinsk-utstyr-pa-markedet/klinisk-utproving-av-medisinsk-utstyr/kliniske-utprovinger-som-krever-en-melding-til-legemiddelverketMeldepliktige kliniske utprøvinger2977Her finner du informasjon om hvilke utprøvinger som skal meldes til Legemiddelverket, samt praktisk informasjon om meldeprosessen.
Andre kliniske utprøvingerhttps://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/hvordan-sette-medisinsk-utstyr-pa-markedet/klinisk-utproving-av-medisinsk-utstyr/kliniske-utprovinger-som-ikke-skal-meldes-eller-sokes-til-legemiddelverketAndre kliniske utprøvingerIkke alle kliniske utprøvinger er søknads- eller meldepliktige til Legemiddelverket. Her finner du informasjon om hvilke utprøvinger dette gjelder. Merk at det fortsatt stilles en rekke krav til disse utprøvingene.2974Ikke alle kliniske utprøvinger er søknads- eller meldepliktige til Legemiddelverket. Her finner du informasjon om hvilke utprøvinger dette gjelder.
Sikkerhetsrapportering i klinisk utprøving av medisinsk utstyrhttps://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/hvordan-sette-medisinsk-utstyr-pa-markedet/klinisk-utproving-av-medisinsk-utstyr/sikkerhetsrapportering-i-klinisk-utproving-av-medisinsk-utstyrSikkerhetsrapportering i klinisk utprøving av medisinsk utstyrAlvorlige uønskede hendelser som skjer i forbindelse med klinisk utprøving av medisinsk utstyr skal meldes til Legemiddelverket. Mangler ved utstyret som kunne ha ført til alvorlige uønskede hendelser, skal også rapporteres.2975Alvorlige uønskede hendelser som skjer i forbindelse med klinisk utprøving av medisinsk utstyr skal meldes til Legemiddelverket.
Vesentlige endringer av en klinisk utprøvinghttps://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/hvordan-sette-medisinsk-utstyr-pa-markedet/klinisk-utproving-av-medisinsk-utstyr/vesentlige-endringer-av-en-klinisk-utprovingVesentlige endringer av en klinisk utprøving​​Sponsor skal melde planlagte vesentlige endringer av en klinisk utprøving, i tråd med artikkel 75 i MDR. Legemiddelverket og REK skal vurdere de innmeldte endringene før de kan gjennomføres. ​​3525Vesentlige endringer av en klinisk utprøving skal meldes til Legemiddelverket og REK.
Avslutning eller midlertidig stans av en klinisk utprøvinghttps://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/hvordan-sette-medisinsk-utstyr-pa-markedet/klinisk-utproving-av-medisinsk-utstyr/avslutning-eller-midlertidig-stans-av-en-klinisk-utprovingAvslutning eller midlertidig stans av en klinisk utprøvingSponsors forpliktelser ved avslutning eller midlertidig stans av en klinisk utprøving er beskrevet i artikkel 77 i MDR. Kravene gjelder for kliniske utprøvinger som er søknads- eller meldepliktige til Legemiddelverket. 2978Sponsors forpliktelser ved avslutning eller midlertidig stans av en klinisk utprøving er beskrevet i artikkel 77 i MDR. Kravene gjelder for kliniske utprøvinger som er søknads- eller meldepliktige til Legemiddelverket.
Midlertidige løsninger inntil EUDAMED blir tilgjengelighttps://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/hvordan-sette-medisinsk-utstyr-pa-markedet/klinisk-utproving-av-medisinsk-utstyr/overgangsordninger-for-klinisk-utproving-av-medisinsk-utstyrMidlertidige løsninger inntil EUDAMED blir tilgjengeligDen nye EU-databasen for medisinsk utstyr, EUDAMED, er forsinket.2979Den nye EU-databasen for medisinsk utstyr, EUDAMED, er forsinket. Her finner du informasjon om alternative løsninger for de prosessene som avhenger av EUDAMED.
Kliniske utprøvinger startet opp før 26. mai 2021https://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/hvordan-sette-medisinsk-utstyr-pa-markedet/klinisk-utproving-av-medisinsk-utstyr/pagaende-kliniske-utprovinger-startet-opp-for-26-mai-2021Kliniske utprøvinger startet opp før 26. mai 2021Kliniske utprøvinger som startet opp før 26. mai 2021 kan fortsette under det gamle regelverket (MDD/AIMDD). Sikkerhetsrapporteringen skal imidlertid følge kravene i det nye regelverket (forordningen om medisinsk utstyr, MDR).3558Her finner du informasjon som gjelder kliniske utprøvinger startet opp under direktivene (MDD/AIMDD).

Oppdatert: 26.05.2023

Publisert: 15.04.2021

​Fant du det du lette etter?