​​​​En endring anses som vesentlig dersom den i vesentlig grad påvirker:

 • ​forsøkspersonenes sikkerhet, helse eller rettigheter
 • robustheten eller påliteligheten til de kliniske dataene som skal genereres i utprøvingen.

Sende endringsmelding til Legemiddelverket

Endringsmelding sendes på e-post til medisinsk.utstyr@legemiddelverket.no. Følgende dokumentasjon skal sendes inn:

 • ​Meldeskjema for vesentlige endringer
 • Endrede dokumenter: dokumentene som påvirkes av endringen sendes inn både i en versjon med sporede endringer og i en ren versjon.
 • Endring av utprøver/utprøvingssted: Ved innmelding av ytterligere utprøvingssteder skal sponsor sende inn bekreftelse på at nye utprøvere og utprøvingssteder er i stand til å gjennomføre den kliniske utprøvingen i samsvar med planen for den.
  • ​Utprøverens kompetanse skal dokumenteres gjennom en CV. Dette gjelder hovedutprøver på hvert utprøvingssted. 
  • At utprøvingsstedet er egnet til å gjennomføre den aktuelle utprøvingen, bekreftes med en attest fra den ansvarlige på utprøvingsstedet. 
  • CV skal også sendes inn for den nye hovedutprøveren ved bytte av hovedutprøver på allerede godkjent utprøvingssted.

En separat endringsmelding må også sendes til REK.

Når kan en vesentlig endring iverksett​es?

Med mindre sponsor få annen beskjed, kan endringen iverksettes 38 dager etter at endringsmeldingen ble mottatt av Legemiddelverket og REK.

Hvis Legemiddelverket har behov for å konsultere eksterne eksperter i vurderingen av endringsmeldingen utvides tidsfristen med 7 dager. Sponsor vil få beskjed hvis dette er tilfelle.

Det er en forutsetning at REK ikke har gitt avslag på endringsmeldingen.​​

Oppdatert: 23.05.2022

Publisert: 05.04.2022

​Fant du det du lette etter?