Kravene er beskrevet i artikkel 57: 
  • Utstyret som undersøkes skal oppfylle kravene i IVDR vedlegg I, bortsett fra aspektene som omfattes av ytelsesstudien.  Med hensyn til disse aspektene skal alle nødvendige forholdsregler være tatt for å verne pasientens, brukerens eller andre personers helse og sikkerhet.  
  • Når det er egnet, skal ytelsesstudier gjennomføres under forhold som svarer til utstyrets normale bruksforhold.  
  • Forsøkspersonenes rettigheter, sikkerhet, verdighet og velferd vernes og veier tyngre enn alle andre interesser. 
  • Dataene som genereres skal være vitenskapelig gyldige og pålitelige og robuste. 
  • Ytelsesstudier, herunder ytelsesstudier der det brukes restprøver, skal gjennomføres i samsvar med gjeldende lovgivning om vern av personopplysninger. 
Hvorvidt det kan være behov for søknad til REK må avklares direkte med REK. 

Publisert: 05.04.2022

​Fant du det du lette etter?