​​​​​​​​​​

 

 

Introduksjon til klinisk utprøving av medisinsk utstyrhttps://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/klinisk-utproving-av-medisinsk-utstyr/introduksjon-til-klinisk-utproving-av-medisinsk-utstyrIntroduksjon til klinisk utprøving av medisinsk utstyrEn klinisk utprøving er en systematisk utprøving som omfatter en eller flere forsøkspersoner, og som gjennomføres for å vurdere et utstyrs sikkerhet eller ytelse.2980Her finner du en kort introduksjon til klinisk utprøving, og hvilke studier som omfattes av regelverket for medisinsk utstyr (MDR).
Søknadspliktige kliniske utprøvingerhttps://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/klinisk-utproving-av-medisinsk-utstyr/soknadspliktige-kliniske-utprovingerSøknadspliktige kliniske utprøvingerHer finner du informasjon om hvilke utprøvinger som skal søkes til Legemiddelverket, samt praktisk informasjon om søknadsprosessen. ​2972Her finner du informasjon om hvilke utprøvinger som skal søkes til Legemiddelverket, samt praktisk informasjon om søknadsprosessen. ​
Meldepliktige kliniske utprøvingerhttps://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/klinisk-utproving-av-medisinsk-utstyr/meldepliktige-kliniske-utprovingerMeldepliktige kliniske utprøvingerHer finner du informasjon om hvilke utprøvinger som skal meldes til Legemiddelverket, samt praktisk informasjon om meldeprosessen.2977Her finner du informasjon om hvilke utprøvinger som skal meldes til Legemiddelverket, samt praktisk informasjon om meldeprosessen.
Andre kliniske utprøvingerhttps://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/klinisk-utproving-av-medisinsk-utstyr/andre-kliniske-utprovingerAndre kliniske utprøvingerIkke alle kliniske utprøvinger er søknads- eller meldepliktige til Legemiddelverket. Her finner du informasjon om hvilke utprøvinger dette gjelder. Merk at det fortsatt stilles en rekke krav til disse utprøvingene.2974Ikke alle kliniske utprøvinger er søknads- eller meldepliktige til Legemiddelverket. Utprøvingene er likevel underlagt krav i MDR. Her finner du informasjon om hvilke krav som gjelder.
Sikkerhetsrapportering i kliniske utprøvingerhttps://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/klinisk-utproving-av-medisinsk-utstyr/sikkerhetsrapportering-i-klinisk-utproving-av-medisinsk-utstyrSikkerhetsrapportering i kliniske utprøvingerUønskede hendelser som skjer i forbindelse med klinisk utprøving av medisinsk utstyr skal rapporteres til Legemiddelverket. Utprøvingsplanen skal beskrive hvordan uønskede hendelser skal registreres og rapporteres i tråd med kravene i MDR artikkel 80.2975Uønskede hendelser som inntreffer i forbindelse med en klinisk utprøving skal rapporteres til Legemiddelverket. Her finner du informasjon om hva sponsor skal rapportere og hvordan.
Vesentlige endringer av en klinisk utprøvinghttps://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/klinisk-utproving-av-medisinsk-utstyr/vesentlige-endringer-av-en-klinisk-utprovingVesentlige endringer av en klinisk utprøving​​Sponsor skal melde planlagte vesentlige endringer av en klinisk utprøving, i tråd med artikkel 75 i MDR. Legemiddelverket og REK skal vurdere de innmeldte endringene før de kan gjennomføres. ​​3525Vesentlige endringer av en klinisk utprøving skal meldes til Legemiddelverket og REK. Her finner du informasjon om hvilke endringer som skal meldes og hvordan.
Kliniske utprøvinger startet opp før 26. mai 2021https://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/klinisk-utproving-av-medisinsk-utstyr/kliniske-utprovinger-startet-opp-for-26-mai-2021Kliniske utprøvinger startet opp før 26. mai 2021Kliniske utprøvinger som startet opp før 26. mai 2021 kan fortsette under det gamle regelverket (MDD/AIMDD). Sikkerhetsrapporteringen skal imidlertid følge kravene i det nye regelverket (forordningen om medisinsk utstyr, MDR).3558Her finner du informasjon som gjelder kliniske utprøvinger startet opp under direktivene (MDD/AIMDD).
Avslutning eller midlertidig stans av en klinisk utprøvinghttps://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/klinisk-utproving-av-medisinsk-utstyr/avslutning-eller-midlertidig-stans-av-en-klinisk-utprovingAvslutning eller midlertidig stans av en klinisk utprøvingSponsors forpliktelser ved avslutning eller midlertidig stans av en klinisk utprøving er beskrevet i artikkel 77 i MDR. Kravene gjelder for kliniske utprøvinger som er søknads- eller meldepliktige til Legemiddelverket. 2978Her finner du informasjon om sponsors forpliktelser ved avslutning eller midlertidig stans av en klinisk utprøving.

Oppdatert: 26.05.2023

Publisert: 15.04.2021

​Fant du det du lette etter?