​​​

 

 

Markedsaktørenes forpliktelser for utstyr i omsetningskjedenhttps://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/oppfolging-av-utstyr-pa-markedet/markedsaktorenes-forpliktelser-for-utstyr-i-omsetningskjedenMarkedsaktørenes forpliktelser for utstyr i omsetningskjedenOmsetning av medisinsk utstyr stiller strenge krav til markedsaktører. Her finner du relevant informasjon for importører, distributører og helseinstitusjoner.3126
Overvåking etter at utstyr er plassert på markedethttps://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/oppfolging-av-utstyr-pa-markedet/overvaking-etter-at-utstyr-er-plassert-pa-markedetOvervåking etter at utstyr er plassert på markedetProdusenter av medisinsk utstyr skal ha et system for overvåking etter at utstyret er plassert på markedet. Systemet skal være en del av kvalitetssystemet.3081Produsenter av medisinsk utstyr skal ha et system for overvåking etter at utstyret er plassert på markedet. Systemet skal være en del av kvalitetssystemet.

​Fant du det du lette etter?