​​​

 

 

Fjernsalg og netthandel med medisinsk utstyrhttps://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/plikter-og-ansvar-for-medisinsk-utstyr-pa-markedet/fjernsalg-og-netthandel-Fjernsalg og netthandel med medisinsk utstyrInformasjon om hvilke krav som gjelder for medisinsk utstyr ved salg på nettet, som gratisprøve og ved import til personlig bruk.3071Informasjon om hvilke krav som gjelder for medisinsk utstyr ved salg på nettet, som gratisprøve og ved import til personlig bruk.
Markedsaktørenes forpliktelser for utstyr i omsetningskjedenhttps://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/plikter-og-ansvar-for-medisinsk-utstyr-pa-markedet/markedsaktorenes-forpliktelser-for-utstyr-i-omsetningskjedenMarkedsaktørenes forpliktelser for utstyr i omsetningskjedenOmsetning av medisinsk utstyr stiller strenge krav til markedsaktører. Her finner du relevant informasjon for importører, distributører og helseinstitusjoner.3126
Overvåking etter at utstyr er plassert på markedethttps://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/plikter-og-ansvar-for-medisinsk-utstyr-pa-markedet/overvaking-etter-at-utstyr-er-plassert-pa-markedetOvervåking etter at utstyr er plassert på markedetProdusenter av medisinsk utstyr skal ha et system for overvåking etter at utstyret er plassert på markedet. Systemet skal være en del av kvalitetssystemet.3081Produsenter av medisinsk utstyr skal ha et system for overvåking etter at utstyret er plassert på markedet. Systemet skal være en del av kvalitetssystemet.
Meldeplikten for medisinsk utstyrhttps://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/plikter-og-ansvar-for-medisinsk-utstyr-pa-markedet/melde-svikt-i-medisinsk-utstyrMeldeplikten for medisinsk utstyrAlvorlige hendelser med medisinsk utstyr skal meldes når mennesker ble eller kunne ha blitt alvorlig skadet eller påført dødsfall. Hensikten med å melde er å avdekke mulige feil eller svikt i utstyret. 1559Informasjon om hvem som har meldeplikt, hva man skal melde og lenke til meldeskjema.
Når gjelder produsentenes forpliktelser for importører, distributører eller andre personerhttps://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/plikter-og-ansvar-for-medisinsk-utstyr-pa-markedet/nar-gjelder-produsentenes-forpliktelser-for-importorer-distributorer-eller-andre-personerNår gjelder produsentenes forpliktelser for importører, distributører eller andre personerImportører, distributører eller andre personer vil med artikkel 16 i MDR og IVDR få klarere krav når de utfører anbrudd og ompakking eller andre endringer på medisinsk utstyr. 3294
Free Sales Certificatehttps://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/plikter-og-ansvar-for-medisinsk-utstyr-pa-markedet/free-sales-certificateFree Sales CertificateEksportsertifikater utstedes i forbindelse med eksport av norskprodusert medisinsk utstyr til land utenfor EU/EØS som krever det.1571
Legemiddelverkets tilsyn med medisinsk utstyrhttps://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/plikter-og-ansvar-for-medisinsk-utstyr-pa-markedet/tilsynLegemiddelverkets tilsyn med medisinsk utstyrLegemiddelverket er tilsynsmyndighet for medisinsk utstyr i Norge. Tilsyn er et av de viktigste virkemidlene vi har for å kontrollere at medisinsk utstyr som er satt på markedet i Norge er trygt og sikkert.3074Legemiddelverket er tilsynsmyndighet for medisinsk utstyr i Norge. Tilsyn er et av de viktigste virkemidlene vi har for å kontrollere at medisinsk utstyr som er satt på markedet i Norge er trygt og sikkert.
Reklame for medisinsk utstyrhttps://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/plikter-og-ansvar-for-medisinsk-utstyr-pa-markedet/reklame-for-medisinsk-utstyrReklame for medisinsk utstyrDet finnes regler for reklame for medisinsk utstyr i Norge som begrenser hvilke påstander som kan brukes i markedsføringen.3061Det finnes regler for reklame for medisinsk utstyr i Norge som begrenser hvilke påstander som kan brukes i markedsføringen.
Reprosessering av medisinsk utstyrhttps://legemiddelverket.no/medisinsk-utstyr/plikter-og-ansvar-for-medisinsk-utstyr-pa-markedet/reprosessering-av-medisinsk-utstyrReprosessering av medisinsk utstyrInformasjon om krav til reprosessering av brukt medisinsk utstyr og hva som gjelder for engangsutstyr.3090Informasjon om krav til reprosessering av brukt medisinsk utstyr og hva som gjelder for engangsutstyr.

​Fant du det du lette etter?