Hvordan søke om eksportsertifikat

Finn og last ned ønsket mal i tabellen på siden. For utstyr satt på markedet under MDR eller IVDR skal malen "Eksportsertifikatmal MDR og IVDR" brukes. For utstyr som er satt på markedet under MDD, IVDD eller AIMD og som nå er omfattet av overgangsordningene til MDR eller IVDR skal malen "Eksportsertifika​tmal direktivene​" brukes. 

Følgende informasjon fra produsent eller autorisert representant være vedlagt:

  • Korrekt utfylt mal med navn og adresse, som samsvarer med registrering i utstyrsregisteret
  • Antall eksemplarer av sertifikatet som ønskes, maksimalt 10
  • Dokumentasjon på oppføring i Utstyrsregisteret for alle aktuelle produkter, kopi fra «rapporter» vedlegges
  • Samsvarserklæring

 

Følgende produktgrupper i tillegg vedlegge kopi av sertifikat fra meldt organ:

  • Aktive impl​an​tater
  • Medisinsk utstyr klasse Im, Is og Ir
  • Medisinsk utstyr klasse IIa, IIb og III
  • IVD-utstyr i klasse B, C og D
  • IVD-utstyr som omfattes av direktiv 98/79/EF, Annex II
  • IVD-utstyr for selvtesting

Dokumentasjonen må omfatte alle produktene sertifikatet skal gjelde for. Det skal være direkte samsvar mellom informasjonen i dokumentasjon og sertifikat.

Utfylt mal, vedlagt dokumentasjon og forespørsel om utstedelse av sertifikat sendes til MSOD@legemiddelverket.no.

Sertifikat utstedes normalt i løpet av 1 måned.Oppdatert: 03.05.2023

Publisert: 14.12.2017

​Fant du det du lette etter?