​Førstegangsutstedelse

Mal for utfylling av informasjon fra produsent fås tilsendt ved henvendelse til medisinsk.utstyr@legemiddelverket.no.

Følgende opplysninger fra produsent må være vedlagt:

 • Korrekt utfylt mal med navn og adresse som skal påføres sertifikatet. Dette må samsvare med det som er registrert i utstyrsregisteret.
 • Antall eksemplarer av sertifikatet som ønskes, maksimalt 10.
 • Dokumentasjon på oppføring i utstyrsregisteret for alle aktuelle produkter, kopi fra «rapporter» vedlegges
 • Samsvarserklæring.

Og eventuelt tilleggsdokument:

 • Kopi av sertifikat fra teknisk kontrollorgan for følgende produktgrupper:
  - aktive implantater
  - medisinsk utstyr klasse I med målefunksjon eller som er sterilt
  - medisinsk utstyr klasse IIa, IIb og III
  - IVD-produkter som omfattes av direktiv 98/79/EF, Annex II
  - IVD-produkter for selvtesting

Dokumentasjonen må omfatte alle produktene sertifikatet skal gjelde for. Det skal være direkte samsvar mellom betegnelse/artikkelnummer i dokumentasjon og sertifikat.

Utfylt mal med korrekt informasjon, vedlagt dokumentasjon og forespørsel om utstedelse av sertifikat sendes til medisinsk.utstyr@legemiddelverket.no.

Normalt vil et sertifikat utstedes i løpet av 1 måned.

Fornyelse

 • Det kan fornyes tidligere utstedt sertifikat såfremt det ikke er noen endring av produsent, produkt eller dokumentasjon. Legg ved kopi av eksisterende eksport sertifikat og antall kopier som ønskes.
 • Enhver endring av navn, beskrivelse av produkt, adresse eller navn på produsent eller av CE-sertifikat krever at det må dokumenteres som ved førstegangsutstedelse.

Oppdatert: 06.01.2020

Publisert: 14.12.2017

​Fant du det du lette etter?